Tzw. ulga dla klasy średniej to jedna z kluczowych zmian wprowadzonych do przepisów ustawy o PIT w ramach Polskiego Ładu od stycznia 2022 r. Jej celem miało być złagodzenie negatywnych skutków finansowych wynikających z likwidacji możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Z ulgi dla klasy średniej korzystają wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dochody z działalności podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Pozostałe grupy podatników, np. emeryci, osoby uzyskujące przychody z działalności wykonywanej osobiście (w tym zleceniobiorcy) czy osoby uzyskujące przychody z praw majątkowych, nie mogą skorzystać z tej preferencji. Poza tym ulga dotyczy wyłącznie osób osiągających przychody roczne w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.