Agata Pogorzelska

Niższa zaliczka także od stypendiów

Obniżenie stawki podatku i kwoty zmniejszającej podatek obejmie również stypendia naukowe wypłacane przez zakład pracy pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe.

Ulgę dla klasy średniej trzeba nadal stosować

Nawet jeśli w drugiej połowie roku zniknie ulga dla klasy średniej, nie oznacza to, że podatnicy stracą prawo do niej za pierwsze półrocze. Dla płatników wiąże się z tym jednak konieczność rachunków według trzech systemów podatkowych.

Najem nie odbiera prawa do kwoty zmniejszającej podatek

Treść oświadczenia PIT-2 jest myląca. Stanowisko resortu finansów, czy PIT-2 może złożyć pracodawcy także pracownik, który w 2022 r. z wynajmu prywatnego mieszkania osiąga dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, powinno wyjaśnić wątpliwości. Rekomendowane byłoby dostosowanie treści formularza.