Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 września 2021 r. w sprawie C‑294/20 (GE Auto Service Leasing GmbH).

Stan faktyczny