Emilia Wolnowska

KSeF – Ministerstwo Finansów zainicjowało audyt i konsultacje

Na skutek wykrycia krytycznych błędów przesunięto termin na wejście w życie KSeF. Ministerstwo Finansów zleciło przeprowadzenie zewnętrznego audytu informatycznego, po przeprowadzeniu którego wskaże w kwietniu lub maju nowy termin wdrożenia systemu.

Zakres stosowania obligatoryjnego KSeF

Choć termin wprowadzenia obligatoryjnego KSeF został przesunięty, warto ten dodatkowy czas wykorzystać na przygotowania. W artykule omówimy planowany zakres stosowania obligatoryjnego KSeF.

Ile czasu podatnicy mają na wdrożenie KSeF?

Na konferencji prasowej 19 stycznia 2024 r. Minister Finansów poinformował, że obligatoryjny KSeF zostanie przesunięty i nie wjedzie w życie 2024 roku. Możemy się spodziewać, że podatnicy zyskali przynajmniej pół roku więcej na wdrożenie. Warto wykorzystać ten okres na przygotowania.

Coraz mniej czasu na wdrożenie obligatoryjnego KSeF

Od 1 lipca 2024 r. podatników VAT czeka cyfrowa rewolucja w fakturowaniu. Od tego dnia wszystkie faktury na rzecz przedsiębiorców, z nielicznymi wyjątkami, będą musiały być wystawiane zgodnie z określoną strukturą XSD, w formie XML, w Krajowym Systemie e-Faktur.

Upominki promocyjne nie stanowią odrębnych dostaw

Przekazanie prezentu w zamian za wykupienie prenumeraty jest świadczeniem pomocniczym w stosunku do świadczenia głównego polegającego na dostawie czasopism. Nie należy uważać go za odrębną transakcję nieodpłatnego przekazania towarów. Wobec tego nie podlega opodatkowaniu VAT.

O stawce VAT mogą decydować okoliczności transakcji

Artykuły spożywcze składające się z tego samego składnika podlegają dwóm różnym obniżonym stawkom podatku VAT, w zależności od okoliczności transakcji, czyli tego, czy są one sprzedawane w sklepie, czy są przygotowywane i podawane klientowi w celu natychmiastowego spożycia.

Gminne inwestycje w środowisko bez VAT

Czynności montażu systemów odnawialnych źródeł energii i usuwania azbestu wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymują na te cele finasowanie ze środków zewnętrznych, nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Nie od każdej zachęty trzeba zapłacić podatek

Przekazanie bonu pracownikom w ramach programu motywacyjnego nie stanowi odpłatnego świadczenia usług.

Pisemna umowa może być fakturą

Umowę, po zawarciu której strony nie wystawiły dokumentu sprzedaży, wolno uznać za fakturę, jeśli zawiera ona wszystkie informacje niezbędne do tego, by organ mógł ustalić, czy materialne przesłanki prawa do odliczenia VAT zostały spełnione.

Jak rozliczyć VAT od eksportu towarów

Warunkiem zastosowania stawki podatku 0 proc. dla dokonanego eksportu towarów, jest posiadanie przez podatnika przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.