W praktyce działalności banku występują przypadki kwestionowania prze klientów prawidłowości świadczonych przez bank usług. W takich przypadkach klienci składają reklamacje. Większość reklamacji zawiera żądanie wypłaty określonej sumy pieniędzy tytułem rekompensaty stanowiącej zwrot poniesionych przez klienta kosztów lub strat – szkód finansowych.

Reklamacja zasadna to taka, w przypadku której nieprawidłowość powstała w wyniku błędów po stronie banku, np. błędów ludzkich lub związanych z systemem informatycznym banku i jego funkcjonowaniem.