Pracujący emeryt skorzysta z ulgi podatkowej

Mężczyźni powyżej 65. roku życia i kobiety powyżej 60. roku życia będą zwolnieni z PIT do kwoty 85,5 tys. zł, jeśli zrezygnują z pobierania świadczeń emerytalnych.

Aktualizacja: 29.10.2021 10:35 Publikacja: 29.10.2021 07:06

Pracujący emeryt skorzysta z ulgi podatkowej

Foto: AdobeStock

Od 2022 r. będzie obowiązywać nowa ulga dla osób, które pomimo nabycia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i pozostaną na rynku pracy lub nadal będą prowadzić biznes. Zakłada tak nowy punkt 154, dodany w art. 21 ustawy o PIT, regulującym zwolnienia z podatku.

Preferencja jest skierowana do kobiet po ukończeniu 60. roku życia i mężczyzn po ukończeniu 65. roku życia, którzy uzyskają przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Skorzystają z niej też osoby prowadzące działalność gospodarczą, uzyskujący przychody do limitu 85 525 zł w roku podatkowym, opodatkowane zarówno według skali (stawek 17 i 32 proc.), stawki liniowej 19 proc., jak i płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Czytaj więcej

Senat wprowadził zmiany w Polskim Ładzie. Lista poprawek

Jest jednak ważny warunek: beneficjenci, pomimo nabycia uprawnień, nie mogą otrzymywać m.in. emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wykluczone jest też pobieranie innych świadczeń, m.in. na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin czy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Osoby rozliczające się według skali podatkowej skorzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. W efekcie – jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów – zapłacą PIT dopiero po przekroczeniu 115 528 zł (30 tys. zł kwoty wolnej plus 85 528 zł ulgi). Dodatkową korzyścią, poza zwolnieniem z daniny, będzie wyższa emerytura w przyszłości.

„Pracujący emeryci zapłacą podatek dopiero od pierwszej złotówki, którą zarobią, ponad 115,5 tys. zł rocznego dochodu" – wyjaśniał niedawno wiceminister Jan Sarnowski w rozmowie z „Rzeczpospolitą".

Jednak z preferencji nie skorzystają emeryci, którzy będą zarabiać na podstawie umów o dzieło. Przychody z tego tytułu zostały wykluczone z ulgi, podobnie jak tzw. PIT dla młodych, czyli zwolnienia dla osób do 26. roku życia. Ulga obejmuje natomiast przychody z umów zlecenia.

Według danych GUS na koniec 2019 r. było 503,7 tys. pracujących emerytów. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 7,5 proc.

Prawo karne
Lex Tusk - co zawiera i dlaczego jest groźna
Praca, Emerytury i renty
Ważny komunikat ZUS. Chodzi o wypłaty z programu Rodzina 500+
Zadania
Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wstrzymane na lata
Podatki
KSeF w Sejmie: E-faktury pójdą prosto do fiskusa
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Podatki
Pierwsze mieszkanie bez podatku, szóste z wyższym
ZUS
Chcesz zwrot składki zdrowotnej? Musisz zgłosić aktualny rachunek bankowy