Senackie Biuro Legislacyjne alarmowało, że prace legislacyjnych w Sejmie nad tą bardzo obszerną ustawą trwały zaledwie 3 tygodnie. Takie tempo prac oraz krótki termin wejścia w życie (planowany na 1 stycznia 2022 r.) mógł budzić zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją. Dlatego senatorowie zaproponowali wydłużenie vacatio legis wielu przepisów ustawy o rok - do 1 stycznia 2023 r. Uzasadniali to tym, by podatnicy, a zwłaszcza przedsiębiorcy, mieli czas na dostosowanie się do nowych przepisów.

Po głosowaniu senator Kazimierz Kleina (KO), przewodniczący senackiej komisji finansów publicznych i budżetu uzasadniał wydłużenie o rok vacatio legis ustawy tym, że jest ona bardzo skomplikowana. – Świadczy o tym choćby fakt, ze podczas naszych obrad Ministerstwo Finansów reprezentował nie tylko wiceminister, ale też kilkunastu urzędników różnego szczebla. Podejrzewam, że nikt w MF nie przeczytał tej ustawy w całości – mówił Kleina.

Czytaj więcej

"Polski Ład" PiS: Proste rozliczenie z fiskusem, ale z ZUS już nie

Czytaj więcej

Senat zarekomendował kilkadziesiąt poprawek do "Polskiego Ładu" PiS

Wątpliwości senatorów wzbudził tzw. minimalny podatek przychodowy. Przedstawiciele rządu przedstawiali to narzędzie jako metodę zmuszenia do płacenia w Polsce podatku dochodowego przez wielkie międzynarodowe korporacje. Jednak z uchwalonych przepisów wynika, że dotknąłby wszystkich podatników CIT, którzy wykazują straty albo niską rentowność. Dlatego Senat uchwalił poprawkę wyłączającą z tego podatku przedsiębiorców o obrotach do 750 mln euro. Wyłączenie dotyczyłoby także sieci supermarketów płacących już podatek od sprzedaży detalicznej.

Senat zaproponował przywrócenie dotychczasowych zasad wspólnego rozliczenia się z dziećmi dla osób samotnie dzieci te wychowujących. Sejm proponował znieść to wspólne rozliczenie i zastąpić je ulgą w wysokości 1500 zł odliczanych od podatku. Senatorowie uznali, że takie rozwiązanie pogarszałoby sytuację takich rodziców. Jak twierdziło biur legislacyjne, naruszałoby to konstytucyjną zasadę troski o rodziny, także te niepełne.

Zaproponowano też zmianę w kontrowersyjnej uldze dla klasy średniej, która ma zrekompensować zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku. Senatorowie chcą, by obejmowała nie tylko pracowników oraz jednoosobowych przedsiębiorców, ale też osoby utrzymujące się z umów zlecenia, emerytów i rencistów.

Senat opowiedział się za tym, by lekarze, lekarze dentyści i inne osoby, wykonujące zawody medyczne, mogły się nadal rozliczać kartą podatkową. Poza tym uchwalono poprawkę, przewidującą że wnioski o rozliczanie się przy użyciu karty podatkowej, zgłoszone przed końcem 2021 r. i nierozpatrzone w tym terminie, były rozpatrywane na mocy dotychczasowych przepisów.

Nie zyskały uznania Senatu przepisy o swoistej amnestii dla osób, które ujawnią osiągnięte w ciągu ostatnich 5 lat dochody, niezadeklarowane fiskusowi. Nie byliby za to ścigani, ale musieliby zapłacić 8-procentowy podatek od tych dochodów. Tu również senaccy prawnicy zgłaszali konstytucyjne wątpliwości i podnosili, ze taka stawka byłaby niższa od stawek podatków dochodowych od legalnej i zgłaszanej działalności.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Senatorowie wprowadzili do ustawy poprawkę zwiększającą o 20 proc. możliwość odpisu na organizacje pożytku publicznego. Poprawka ta zwiększa odsetek kwoty należnego podatku, którą można przekazać na OPP – z 1 proc. do 1,2 proc. należnego PIT.

Senator niezrzeszony Krzysztof Kwiatkowski uzasadniał zwiększenie tego odpisu zmianą sytuacji, w jakiej znajdą się OPP. – Wskutek podniesienia kwoty wolnej wielu podatników będzie miało mniejszy podatek do zapłacenia, a to automatycznie wpłynie na wpływy OPP, które dziś dostają pieniądze z jednego procenta PIT – sugerował Kwiatkowski. Jego zdaniem podwyższenie odpisu do 1,2 proc. zrekompensuje organizacjom pozarządowym lukę w finansach, jaka może powstać po wprowadzeniu Polskiego Ładu.

Podczas prac senackich Ministerstwo Finansów przyznało się do wielu błędów legislacyjnych w naprędce uchwalonej w Sejmie ustawie. Zaproponowało – za pośrednictwem senatorów PiS – wiele zmian prostujących błędy. Należy do nich m.in. usunięcie przepisów, które powodowałoby podwójne opodatkowanie tzw. kontrolowanych spółek zagranicznych.

Senackimi poprawkami zajmie się teraz Sejm. Niewykluczone, ze nastąpi to już w piątek, 28 października lub na kolejnym posiedzeniu, planowanym na 16-17 listopada. Do odrzucenia senackich poprawek potrzebna jest bezwzględna większość głosów (tj. gdy liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się).

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu