Prywatny kredyt pomniejszy przychody

Decydujące znaczenie dla ustalenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ma faktyczne przeznaczenie kredytu, a nie treść umowy kredytowej zawartej z bankiem oraz faktyczne zapłacenie odsetek od kredytu.

Publikacja: 19.12.2014 02:00

Prowadzę działalność gospodarczą i na potrzeby firmowe zaciągam kredyty i pożyczki. W umowach tych nie występuję jako przedsiębiorca, choć faktycznie z pozyskanych w ten sposób środków np. reguluję firmowe zobowiązania i tak finansuję niektóre zakupy związane z prowadzeniem działalności. Czy odsetki od takich kredytów mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? – pyta czytelnik.

Tak. kluczowe znaczenie ma faktyczne przeznaczenie pozyskanych pieniędzy. Ustawa o PIT wyłącza z kosztów uzyskania przychodów naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek i kredytów.

Tym samym przedsiębiorca może pomniejszyć firmowy przychód o odsetki zapłacone, przy czym przepisy nie stawiają tego typu wydatkom dodatkowych warunków, nieprzewidzianych dla innych kosztów. Stosuje się więc ogólne zasady dotyczące związku wydatku z przychodami, według których  podatkowym kosztem są te wydatki, które pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła przychodów bądź też jego zachowaniem lub zabezpieczeniem.

Możliwość zaliczenia odsetek od takich kredytów do firmowych kosztów potwierdza przykładowo stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

– Przepisy ustawy o PIT nie uzależniają możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytów (pożyczek), przeznaczonych na sfinansowanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, od klasyfikacji czy nazwy kredytów stosowanych przez instytucje finansowe, jak również od rodzaju zaciągniętego kredytu. Decydujące znaczenie dla ustalenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ma więc faktyczne przeznaczenie kredytu, a nie treść umowy zawartej z bankiem – wyjaśnił w interpretacji z grudnia bieżącego roku (nr: IBPBI/1/415-1047/14/ZK).

Pytanie dotyczyło odsetek od kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniejszych firmowych kredytów i pożyczek w pełni przeznaczonych na firmowe potrzeby, udzielonych na mniej korzystnych zasadach.

Wcześniej podobnie odpowiedział dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja z lipca 2012 r., nr IPTPB1/415-331/12-2/MG). Chodziło o odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych, by podtrzymać płynność finansową firmy zachwianą przed długie oczekiwanie na uregulowanie zobowiązań przez kontrahentów.

– Decydujące znaczenie dla ustalenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ma więc faktyczne przeznaczenie kredytu, a nie treść umowy kredytowej zawartej z bankiem oraz faktyczne zapłacenie odsetek od kredytu. Oznacza to, że nie można odmówić prawa do zaliczenia w koszty zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na imię i nazwisko wnioskodawczyni w sytuacji, gdy wykaże ona związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem – tłumaczył organ.

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054)

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność