Powierzenie księgi przychodów i rozchodów biuru rachunkowemu - obowiązki

Jeżeli podatnik zlecił prowadzenie księgi innemu podmiotowi, to musi zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, wskazując m.in. nazwę i adres biura oraz miejsce przechowywania dokumentacji.

Publikacja: 30.12.2014 04:00

Powierzenie księgi przychodów i rozchodów biuru rachunkowemu - obowiązki

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2015 roku chcę pozostać na podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jednak z uwagi na brak czasu na osobiste prowadzenie dokumentacji podatkowej zdecydowałam o powierzeniu księgi biuru rachunkowemu. Czy wiążą się z tym jakieś obowiązki? – pyta podatniczka.

Tak. Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, to należy zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

Podatnik ma obowiązek zawiadomić pisemnie naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, o powierzeniu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów biuru rachunkowemu w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym.

Zawiadomienia można dokonać na trzy sposoby:

* złożyć je bezpośrednio w siedzibie urzędu w sali obsługi podatnika,

* przesłać je za pośrednictwem poczty listem poleconym,

* przesłać je w formie dokumentu elektronicznego – uwierzytelnionego przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Oprócz zawiadomienia urzędu skarbowego podatnik jest obowiązany: prowadzić w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży. Obowiązku tego nie mają podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Wyjątek dotyczy także podatników wykonujących działalność określoną w § 6 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, tzn. działalność kantorową czy prowadzenie lombardu, którzy muszą prowadzić ewidencje, o których mowa w tym przepisie (ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych, ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy).

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2015 roku chcę pozostać na podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jednak z uwagi na brak czasu na osobiste prowadzenie dokumentacji podatkowej zdecydowałam o powierzeniu księgi biuru rachunkowemu. Czy wiążą się z tym jakieś obowiązki? – pyta podatniczka.

Tak. Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, to należy zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a