Wiesława Moczydłowska

Zmienia się funkcja rachunkowości - o Kongresie Polskiej Rachunkowości

Rozważania o przyszłości polskiej nauki i praktyki w rachunkowości były głównym celem II Kongresu Polskiej Rachunkowości odbywającym się pod hasłem „Rachunkowość – wizja przyszłości".

Trwa Rok Księgowego: analityk, prognosta, doradca

Księgowy to zawód przyszłości, a automatyzacja procesów wzmocni jego prestiż i usprawni jakość pracy. Ewoluuje w kierunku wszechstronnego specjalisty.

Księgowy musi stale podnosić kwalifikacje

W Polsce jest wielu kompetentnych i innowacyjnie myślących ludzi, chcących związać swoją przyszłość z rachunkowością – mówi Wiesław Janczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w rozmowie z Wiesławą Moczydłowską.

VAT: Czy termin podatkowy przypadający w niedzielę przesuwa się?

Od 1 stycznia zmieniły się niektóre terminy podatkowe. Nowelizacja odnosi się jednak jedynie do składania deklaracji VAT przez podmioty zidentyfikowane na potrzeby procedury szczególnej dotyczącej m.in. usług telekomunikacyjnych i nadawczych.

Podatki 2015 – nowe problemy dla księgowych

Rozliczanie prywatnego używania firmowych aut, posiłki z kontrahentami, powstanie obowiązku podatkowego przy wysyłce towarów to tylko wybrane zagadnienia poruszone na konferencji corocznie organizowanej przez SKwP.

Uproszczenia w rozliczeniach PIT można wybrać

Podatnicy, którzy stosują kasy, mają prawo wybrać korzystniejszą dla nich metodę rozpoznawania przychodów. Muszą powiadomić o tym urząd skarbowy do 20. dnia miesiąca następnego po tym, w którym rozpoczęli korzystanie z urządzenia fiskalnego.

Trybunał Sprawiedliwości UE zmusza do lepszego traktowania uczciwych podatników

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE powinien zmienić nastawienie organów skarbowych do uczciwych podatników.

Kiedy biuro rachunkowe nie musi rozliczać VAT

Przedsiębiorcy usługowo prowadzący księgowość mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, jeśli ich roczna sprzedaż nie przekracza 150 000 zł oraz nie świadczą usług prawniczych i doradczych.

Co grozi za nierzetelne księgi podatkowe

Jeśli podatnik ewidencjonuje w księdze zakupy towarów lub usług na podstawie fikcyjnych dowodów, to nie ma prawa zaliczenia wydatków z tych dokumentów do kosztów uzyskania przychodów.

Komu powierzyć księgowość firmy

Usługowe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów albo wypełnianie deklaracji na zlecenie nie wymaga certyfikatów i polisy OC. Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla biura zajmującego się księgami rachunkowymi klientów.