Obowiązujące od początku tego roku przepisy o schematach podatkowych okazują się gorącym kartoflem nie tylko dla podatników, ale też dla administracji skarbowej. Fiskus odmawia wydawania interpretacji tych przepisów. Dość wolno idzie też nadawanie numerów schematom podatkowym.

Czytaj także: Jak raportować schematy podatkowe - MDR krok po kroku

Przepisy ordynacji podatkowej o schematach bywają określane angielskim skrótem MDR (Mandatory Disclosure Rules). Te trzy litery fatalnie kojarzą się wielu podatnikom, m.in. ze względu na znaczny stopień skomplikowania przepisów. Niestety, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) nie jest skłonna wydawać w tej sprawie interpretacji.

To nie podatki

„Rzeczpospolita" dotarła do treści postanowienia o odmowie wydania takiej interpretacji (podatnik chce zachować anonimowość). Dyrektor KIS zauważył, że wydanie takiego dokumentu „stałoby w sprzeczności z przepisem art. 14b § 1 ordynacji podatkowej, bowiem zagadnienie przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji nie dotyczy interpretacji przepisów prawa materialnego".

Taki pogląd uzasadnia tym, że interpretacja... krępowałaby w działaniu inny organ, czyli szefa Krajowej Administracji Skarbowej. „Potencjalne rozstrzygnięcie podjęte na podstawie złożonego wniosku w ww. zakresie wykraczałoby poza ramy postępowania określonego w art. 14b ordynacji podatkowej oraz ingerowałoby w prawa i obowiązki innego organu podatkowego" – pisze dyrektor KIS.

Co o tym mówi ordynacja? Z jej art. 14b § 1 wynika, że taki dokument dotyczy prawa podatkowego. Wyjątki od tej zasady przewidziano w § 2a, gdzie wymieniono przepisy regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych. Interpretacji nie wydaje się też w sprawach unikania opodatkowania, ale dla przypadków, które mogą być obejściem prawa, przewidziano inny rodzaj interpretacji, czyli tzw. opinię zabezpieczającą. Ani słowa tutaj o wyłączeniu przepisów o MDR, zawartych w art. 86a i następnych ordynacji.

Podatnicy, którzy mają wątpliwości, czy dany scenariusz biznesowy jest schematem podlegającym zgłoszeniu, są skazani na objaśnienia w sprawie MDR, wydane przez Ministerstwo Finansów. Ten wydany w styczniu 2019 r. dokument liczy ponad 102 strony, ale – co wskazywali już wówczas eksperci podatkowi – nie odnosi się do wszystkich sytuacji, jakie mogą wystąpić w praktyce.

Kolejka po numerki

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Wygląda na to, że sama administracja nie poświęca sprawom MDR tyle uwagi co podatnicy. Obowiązkiem szefa KAS jest bowiem m.in. nadawanie numerów schematów podatkowych (NSP) dla poszczególnych scenariuszy biznesowych zgłaszanych przez podatników (chodzi o ich identyfikację dla celów ewentualnej kontroli stosowania takiego schematu). Okazuje się, że na 2,4 tys. schematów zgłoszonych do końca lipca 2019 r. szef KAS nadał tylko 272 NSP, a odmówił takiego nadania w trzech przypadkach. A przecież według przepisów ordynacji podatkowej zgłoszony schemat powinien być przeanalizowany, a numer nadany w ciągu siedmiu dni. W praktyce trwa to dłużej, a podatnik żyje w niepewności jego scenariuszy biznesowych (najczęściej zupełnie legalnych).

– Administracja skarbowa wymaga od podatników skomplikowanego i czasochłonnego sporządzania raportów MDR, jednak można się obawiać, czy sama dostatecznie się nimi zajmuje – ocenia Dominika Michalska, konsultant w kancelarii doradztwa podatkowego Paczuski Taudul. Jej zdaniem administracja skarbowa nie wydaje się merytorycznie analizować zgłoszenia schematów i wyciągać z nich wnioski.

– Być może w administracji pracuje zbyt mało osób zajmujących się sprawami MDR, niemniej taka sytuacja sprawia nieprzyjemne wrażenie, że od podatników wymaga się więcej niż od urzędników – konkluduje ekspertka.

Opinia dla „rzeczpospolitej"

Hanna Filipczyk, doradca podatkowy w Enodo Advisors

Odmowa wydania interpretacji przepisów o ujawnianiu schematów podatkowych jest sprzeczna z prawem. Przecież ordynacja podatkowa dopuszcza wydawanie interpretacji z całego prawa podatkowego, a nieliczne wyjątki wyraźnie wymienia.

Odmawianie podatnikom wsparcia w zrozumieniu przepisów, zwłaszcza tak skomplikowanych jak te o schematach, nie buduje zaufania do organów skarbowych. Być może jest to wyraz bezradności urzędników Krajowej Informacji Skarbowej wobec zawiłego i fatalnie skonstruowanego prawa. Podatnicy, którzy otrzymają takie odmowy, powinni składać w tej sprawie zażalenia i skarżyć do sądów administracyjnych, a ja jestem przekonana, że zostaną uchylone. Przecież nie można godzić się z bezprawiem.