Od początku 2013 r. w podatkach dochodowych obowiązuje tzw. korekta kosztów związana z niezapłaconymi wydatkami. Jest ona bardzo dobrze znana księgowym, doradcom podatkowym, ale przede wszystkim samym przedsiębiorcom. Wprowadziła bowiem spore zamieszanie, nakazując korygowanie kosztów uzyskania przychodów o te, które nie zostały uregulowane w ustawowym terminie. Likwidacja korekty kosztów od 1 stycznia przyszłego roku jest z pewnością zmianą oczekiwaną zarówno przez pracowników biur rachunkowych, jak i samych podatników.

Na czym polega

Regulacje dotyczące korekty kosztów znajdują się obecnie w art. 24d ustawy o PIT (odpowiednio art. 15b ustawy o CIT). Zgodnie z jego treścią dla wyksięgowania wydatku z kosztów uzyskania przychodów istotny jest termin płatności, gdyż w przypadku:

– wydatków z terminem płatności krótszym niż 60 dni – korektę kosztów należy zrobić w okresie, w którym upływa 30. dzień po terminie płatności wyznaczonym na dokumencie zakupu;

– wydatków z terminem płatności dłuższym niż 60 dni – korektę kosztów należy zrobić w okresie, w którym upływa 90. dzień od daty ujęcia wydatku w kosztach (nawet jeżeli termin płatności jeszcze nie upłynął).

Jeżeli faktury lub inne dokumenty zakupu zostaną uregulowane po dokonaniu korekty kosztów, to wówczas podatnik może je ponownie wykazać w firmowych kosztach.

Ponadto, korygując koszty uzyskania przychodów, należy pamiętać o odpowiednim dokumentowaniu tego typu zdarzeń, na których okoliczność należy sporządzić:

– dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów bądź zwiększenie przychodów;

– dokumenty określające zwiększenie kosztów uzyskania przychodów;

– ogólne zestawienie korekt kosztów.

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

Korekta kosztów zostanie zniesiona od 1 stycznia 2016 r. na mocy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. W wyniku nowelizacji uchylony zostanie bowiem art. 24d ustawy o PIT (odpowiednio art. 15b ustawy o CIT).

Biura rachunkowe oraz podatnicy powinni pamiętać, że zmiany będą obowiązywały dopiero od początku przyszłego roku, a stosowanie przepisów dotyczących korekty kosztów jest obowiązkowe do końca roku 2015. Jest to szczególnie istotne przede wszystkim z punktu widzenia kontroli, która może obejmować okres do pięciu lat podatkowych.

Uwaga na przepisy przejściowe

Ustawodawca wprowadził w ustawie nowelizującej przepisy przejściowe, które odnoszą się do wydatków wyksięgowanych z kosztów uzyskania przychodów w 2015 r., a które podatnik uregulował w 2016 r. W takim przypadku podatnik będzie mógł zwiększyć koszty podatkowe (czyli ponownie zaliczyć wydatek do kosztów) w okresie, w którym uregulował płatność.

Przykład

W październiku 2015 r. podatnik zakupił na fakturę VAT materiały biurowe. Istotne terminy określone przez sprzedawcę na fakturze to:

– data wystawienia: 15 października 2015 r.,

– data zrealizowania dostawy: 15 października  2015 r.,

– termin płatności: 6 stycznia 2016 r. (83 dni).

Faktura została uregulowana przez nabywcę 30 stycznia 2016 r.

Ustawowy termin korekty kosztów przypada 90. dnia od daty wystawienia faktury, czyli ujęcia wydatku w kosztach podatkowych, a więc w styczniu 2016 r. W związku z tym, że od stycznia 2016 r. przepisy dotyczące korekty kosztów tracą swoją ważność, podatnik nie wyksięgowuje faktury z kosztów uzyskania przychodów.

Przykład

W grudniu 2015 r. podatnik zakupił na podstawie faktury towary handlowe. Istotne terminy określone przez sprzedawcę na fakturze to:

– data wystawienia: 11 grudnia 2015 r.,

– data zrealizowania dostawy: 11 grudnia 2015 r.,

– termin płatności: 18 grudnia 2015 r. (7 dni).

Faktura została uregulowana przez nabywcę 15 lutego 2016 r.

Ustawowy termin korekty kosztów przypada na 30. dzień po terminie płatności, czyli w styczniu 2016 r. W związku z tym, że od stycznia 2016 r. przepisy dotyczące korekty kosztów nie obowiązują, podatnik nie wyksięgowuje faktury z kosztów uzyskania przychodów.

Przykład

W listopadzie 2015 r. podatnik zakupił na fakturę VAT towary handlowe. Istotne terminy określone przez sprzedawcę na fakturze to:

– data wystawienia: 5 listopada 2015 r.,

– data dostawy: 5 listopada 2015 r.,

– termin płatności: 26 listopada 2015 r. (21 dni).

Faktura została uregulowana przez nabywcę 20 lutego 2016 r.

Ustawowy termin korekty kosztów przypada na 30. dzień po terminie płatności, czyli w grudniu 2015 r. Podatnik powinien zmniejszyć koszty w grudniu 2015 r. Po opłaceniu wydatku w lutym może ponownie wykazać koszt w ewidencjach księgowych.

—Angelika Borowska – specjalistka ds. księgowości wFirma.pl