Rz: Czy badania profilaktyczne pracowników są zwolnione z podatku od towarów i usług?

Anita Olbrych: Z przepisów wynika, że tak. Ustawa o VAT mówi, że zwolnione z podatku są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Polskie przepisy są trochę inaczej sformułowane niż regulacje unijne, ale co do zasady są z nimi zgodne.

Czy skarbówka zgadza się na to zwolnienie bez żadnych obiekcji?

Zdarza się, że skarbówka profiskalnie interpretuje przepisy i zawężająco traktuje pojęcie „usługi medyczne". Uważa, że niektóre badania pracowników nie mają profilaktycznego charakteru i przeprowadzane są jedynie po to, aby wydać zaświadczenie potwierdzające jakieś uprawnienie. Podmioty, które wykonują takie usługi, mają więc problem, bo okazuje się, że urząd może naliczyć im zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę. A spory w tych sprawach docierają aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Proszę o przykład.

Choćby rozstrzygnięta niedawno przez NSA sprawa szpitala, który przeprowadzał badania psychologiczne kierowców. Zdaniem fiskusa badania te powinny być opodatkowane, ponieważ zwolnieniem objęte są jedynie badania wstępne, okresowe i kontrolne wynikające z kodeksu pracy. Sąd stwierdził jednak, że najważniejszy jest cel badania. Podobnie jak okresowe czy wstępne, także badania psychologiczne kierowców służą celowi profilaktycznemu. Mogą więc być zwolnione z podatku (wyrok z 22 marca 2016 r., I FSK 1815/14).

A operacje plastyczne?

Operacje plastyczne mogą być zwolnione z VAT, jeśli mają na celu leczenie chorób lub poprawę zdrowia. Nie da się jednak sporządzić uniwersalnego katalogu usług opodatkowanych i zwolnionych. Zresztą sądy też podkreślają, że każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. Wska- zówki znajdziemy chociażby w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 marca 2013 r. (C-91/12).

—rozmawiał Przemysław Wojtasik

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ