Celem zapowiadanych przez Ministerstwo Finansów zmian w podatkach dochodowych ma być dalsze uszczelnienie systemu podatkowego przed wyciekami wynikającymi z optymalizacji. Na razie nie ogłoszono konkretnego projektu. Zapowiedziano jednak wdrożenie postanowień europejskiej dyrektywy 2016/1164, która ma na celu, jak to określa jej pełny tytuł, „przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego". Państwa członkowskie powinny ją stosować od początku 2019 r.

Różne odcienie raju

Jednym z podstawowych założeń dyrektywy jest rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z podstawowej działalności gospodarczej firmy oraz z zysków kapitałowych. Dziś bowiem dochody i straty z obu źródeł można traktować łącznie (w przeciwieństwie do PIT, gdzie każda z tych kategorii jest rozliczana zupełnie oddzielnie, na innych formularzach). Pozwala to na takie zabiegi jak sztuczne generowanie strat na operacjach czysto finansowych, by owymi stratami zniwelować zyski. Dochodzi też do przenoszenia przez podatnika aktywów lub rezydencji podatkowej poza jurysdykcję podatkową danego państwa. W ten sposób państwo to będzie mogło opodatkować wartość ekonomiczną zysków kapitałowych osiągniętych na jego terytorium, chociaż zyski te nie zostały jeszcze zrealizowane w chwili dokonania zmiany jurysdykcji podatkowej.

Dyrektywa dotyczy także opodatkowania tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych. Takie przepisy już od początku 2015 r. obowiązują w polskim prawie. Z wypowiedzi przedstawicieli MF wynika jednak, że są one niedoskonałe. Nowe przepisy mają dotyczyć takich spółek działających w państwach stosujących preferencyjne reżimy opodatkowania, w tym w tzw. rajach podatkowych. Preambuła do dyrektywy wspomina, że państwa członkowskie mogą ustalać „białe, szare lub czarne listy państw trzecich". W zależności od tego, jak blisko dane państwo byłoby statusu „raju podatkowego", można by stosować różne stawki opodatkowania w macierzystym kraju dla dochodów takich spółek w rajach.

Pół procent minimum

W dyrektywie 2016/1164 nie ma jednak zapowiedzianego ustanowienia minimalnej kwoty CIT dla firm posiadających nieruchomości komercyjne. Minimalna kwota CIT ma dotyczyć podatników posiadających nieruchomości wartych ponad 10 mln zł. Proponowane minimum to 0,5 proc. wartości tych nieruchomości rocznie.

Karolina Stawowska, doradca podatkowy i partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds, zastrzega, że dopiero znając konkretne zapisy projektu, można ocenić szanse jego wprowadzenia. Przypomina jednak, że fiaskiem zakończyła się próba wprowadzenia podatku handlowego, który różnicował sytuację podatników.

– Konstytucja RP i prawo unijne przewidują równe traktowanie i poszanowanie zasad konkurencyjności. Jeśli pojawi się podatek, który będzie oznaczał różne obciążenia dla podatników posiadających i nieposiadających nieruchomości, może zostać zakwestionowany przez instytucje polskie lub Unii Europejskiej – przewiduje Karolina Stawowska.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: p.rochowicz@rp.pl

Opinia

Patrycja Goździowska, doradca podatkowy, partner w kancelarii SSW

Część zaleceń dyrektywy 2016/1164 już została wdrożona do polskiego prawa, na przykład przepisy o zagranicznej spółce kontrolowanej czy klauzula obejścia prawa podatkowego. Teraz prawdopodobnie dojdzie tylko do zaostrzenia niektórych. Dopiero po ujawnieniu konkretnych propozycji da się ocenić, na ile mogą zmienić sytuację podatników. Szkoda, że zamiast kolejnych zmian uszczelniających, ale i komplikujących system CIT, ustawodawca nie rozważa wprowadzenia przepisów zmniejszających zainteresowanie optymalizacjami. Chodzi np. o postulowane od dawna zwolnienie z podatku dochodowego sprzedaży udziałów w spółkach z grupy kapitałowej. Takie rozwiązanie funkcjonuje w wielu krajach europejskich i wspiera rozwój rodzimego kapitału, pozwalając na efektywne pozyskiwanie środków na nowe inwestycje. ©?