Senat głosował nad poprawkami do nowelizacji ustawy o VAT, zakładającej, że każdy przedsiębiorca będzie miał założony odrębny rachunek VAT. Kontrahent zapłaci mu kwotę netto na zwykły rachunek bankowy, a kwotę podatku na odrębne konto VAT. Celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Mechanizm split payment będzie dobrowolny. O jego zastosowaniu zdecyduje nabywca.

Nowelizacja miała wejść w życie 1 kwietnia 2018 r. W czwartek Senat przyjął poprawkę zgłoszoną przez senatora Grzegorza Biereckiego (PiS), zgodnie z którą zmiany mają obowiązywać od 1 lipca. Senator uzasadniał, że wnioskowali o to zarówno przedsiębiorcy, jak i banki, które chcą mieć więcej czasu na dostosowanie systemów IT do nowych zadań.

Przyjęto także inną poprawkę senatora Biereckiego. Zakłada, że mechanizm podzielonej płatności będą mogły stosować wszystkie instytucje działające na podstawie ustawy o usługach płatniczych, nie tylko banki i SKOK.

Senat nie zgodził się natomiast na zmianę postulowaną przez senatora Kazimierza Kleinę (PO), który zaproponował skrócenie z 25 do 15 dni terminu zwrotu podatku na konto VAT. Jego zdaniem, skoro skarbówka będzie kontrolować pieniądze na koncie VAT, to czas oczekiwania na zwrot powinien być krótszy.

Wiceminister finansów Paweł Gruza uspokajał w trakcie debaty, że podzielona płatność nie powinna zaburzyć płynności finansowej firm. Przedsiębiorca, który otrzyma pieniądze na konto VAT, może z tych środków natychmiast zapłacić VAT kontrahentowi.

– Pieniądze na kontach VAT-owskich mogą być w ciągu miesiąca obrócone nieograniczoną liczbę razy. To jedyna taka funkcjonalność na świecie – mówił wiceminister w Senacie.

etap legislacyjny: trafi ponownie do Sejmu

Więcej o Split payment