25 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 14 grudnia 2022 r. (DzU z 2023 r., poz. 173). Pracodawcy doczekali się podniesienia wsparcia na zatrudnianych pracowników niepełnosprawnych po prawie trzech latach.

Ustawa weszła w życie z mocą od 1 stycznia 2023 r. Wyższe kwoty dofinansowania mają zastosowanie po raz pierwszy do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego począwszy od stycznia 2023 r. Pracodawcy rozliczą je w dokumentach składanych do PFRON do 25 lutego 2023 r.