25 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 14 grudnia 2022 r. (DzU z 2023 r., poz. 173). Pracodawcy doczekali się podniesienia wsparcia na zatrudnianych pracowników niepełnosprawnych po prawie trzech latach.

>Wysokość dofinansowania w zależności od stopnia niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności

Dopłata do 31 grudnia 2022 r.

Dopłata od 1 stycznia 2023 r.

Podwyżka

Znaczny

1950 zł

2400 zł

450 zł

Umiarkowany

1200 zł

1350 zł

150 zł

Lekki

450 zł

500 zł

50 zł