- Pracownik będący uczestnikiem pracowniczego planu kapitałowego (PPK) przez jakiś czas finansował, oprócz wpłaty podstawowej, wpłatę dodatkową do tego programu. W listopadzie 2022 r. złożył jednak deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Z dniem 31 grudnia 2022 r. ustało jego zatrudnienie, ale w marcu 2023 r. wypłacimy mu jeszcze premię. Czy trzeba będzie obliczyć i pobrać od niej wpłaty do PPK? – pyta czytelniczka.