Pracownicy, pracodawcy i rząd przygotowali wspólnie pierwszy projekt zmian w kodeksie pracy. Proponują wydłużyć z siedmiu do 21 dni czas na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę i tyle samo na żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania za rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Ponadto do kodeksu pracy chcą wpisać mediacja. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji kodeksu, opracowany przez zespół ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego.

– Obecny termin jest zbyt krótki na skonsultowanie się, czy w ogóle warto się odwoływać, i ewentualnie na prawidłowe sformułowanie pozwu – mówi Andrzej Radzikowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, członek zespołu RDS.

Więcej czasu

Stanowisko to podziela rzecznik praw obywatelskich. Co więcej, uważa, że siedmiodniowy termin łamie konstytucyjne prawo do sądu. Dlatego w czerwcu poparł pytanie prawne w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.

– Pracownik musi w ciągu siedmiu dni przeanalizować sytuację, a gdy podejmie decyzję o wniesieniu odwołania, zebrać argumenty i dowody na poparcie roszczeń. A w tak krótkim czasie trudno znaleźć profesjonalnego pełnomocnika – podkreśla Bodnar.

Nie wszyscy popierają zmianę.

– Obecny termin zazwyczaj wystarcza na przygotowanie odwołania. Z kolei ciężar udowodnienia zasadności wypowiedzenia ciąży na pracodawcy. I to on potrzebuje więcej czasu na przygotowanie odpowiedzi na pozew – mówi Katarzyna Sarek, radca prawny z kancelarii Raczkowski Paruch.

Można się dogadać

Rada chce też do kodeksu pracy wpisać mediację. Pracodawca będzie musiał poinformować o możliwości rozwiązania sporu w ten sposób. Zawarcie umowy o mediację ma przerywać bieg 21-dniowego terminu na odwołanie od wypowiedzenia. Dzięki temu czas na pójście do sądu jeszcze się wydłuży.

– Mechanizm polubownego rozstrzygania spornych kwestii powinien przyczynić się do zmniejszania napięć w relacjach pracodawca – pracownik i odciążyć sądy pracy – uważa prof. Jacek Męcina z Konfederacji Lewiatan, przewodniczący zespołu ds. prawa pracy.

– Dużo ludzi jest i tak kierowanych do mediacji przez sąd. Warto zatem sięgnąć po nią wcześniej, zanim konflikt eskaluje. Będzie taniej i szybciej, a wypracowanie porozumienia da szansę na dalszą współpracę – mówi Zofia Kołakowska-Halbersztadt, mediator sądowy, adwokat z Kancelarii Adwokackiej BDK Legal.

Projekt nowelizacji kodeksu pracy jest pierwszym tak wypracowanym przez zespół RDS. W przyszłym tygodniu Rada zajmie się nim na swoim posiedzeniu plenarnym. Jeśli go zaakceptuje, projekt zostanie przekazany ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Ten zaś przedstawi projekt Radzie Ministrów.

Jego dalszy los będzie więc zależeć od rządu.

Waldemar Gujski - adwokat

Tygodniowy termin na złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę jest rażąco niesprawiedliwy. Pracodawcy wręczają wypowiedzenie przed długim majowym weekendem, w Wigilię albo przed Bożym Ciałem, by zabrać pracownikowi jeszcze kolejne dni i utrudnić kontakt z prawnikiem. Stres towarzyszący utracie pracy jest porównywalny ze stresem towarzyszącym rozwodowi lub śmierci kogoś bliskiego. Trudno wówczas zachowywać się racjonalnie. Pracownik potrzebuje więc czasu, by ocenić swoją sytuację.