Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II FSK 2168/09)

oddalił skargę kasacyjną spółki, która została obciążona podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Spółka w kwietniu 2007 r. kupiła kilka niezabudowanych działek. Sprzedawcą była osoba fizyczna, która uznała, że dla tej transakcji stała się podatnikiem VAT. Do ceny sprzedaży został więc doliczony VAT. Ponieważ spółka zapłaciła go, notariusz nie naliczył od sprzedaży podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie bowiem z przepisami zapłata VAT wyłącza obowiązek zapłaty PCC.

Po jakimś czasie sprzedający wystąpił do organu podatkowego o zwrot VAT. Uznał, że nie musiał odprowadzać VAT. W jego przypadku doszło do zbycia majątku prywatnego (osobistego), a taka sprzedaż nie podlega VAT.

Fiskus zgodził się ze sprzedawcą działek  i zwrócił  mu VAT. Jednocześnie zażądał podatku od ich nabywcy, bo skoro transakcja nie podlegała VAT, to powinna być opodatkowania PCC.

Spółka nie zgodziła się z taką interpretacją. Podkreślała, że zapłaciła VAT w cenie zakupu. W dniu transakcji czynność była opodatkowana VAT, spółce zatem przysługiwało zwolnienie w PCC. Żądanie zapłaty PCC oznacza dla niej podwójne opodatkowanie, bo najpierw zapłaciła VAT w cenie zakupu działek.

Organy podatkowe nie zmieniły jednak zdania. W ich ocenie, skoro ostatecznie VAT został zwrócony, bo transakcja nie podlegała opodatkowaniu, trzeba zapłacić PCC.

Sąd pierwszej instancji potwierdził stanowisko fiskusa. Pomiędzy wyłączeniem czynności cywilnoprawnej z opodatkowania PCC w związku z opodatkowaniem jej VAT zachodzi ścisły związek. Jeżeli VAT został zwrócony sprzedającemu, to nabywca ma obowiązek zapłaty PCC, ponieważ w takiej sytuacji wyłączenie nie ma zastosowania.

Racji spółce nie przyznał również NSA. Jak podkreśliła sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych jest tylko nabywca. Postępowanie w sprawie VAT prowadzone jest zaś w stosunku do sprzedawcy. Nie ma wątpliwości, że w sprawie nastąpił zwrot VAT, ponieważ sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu. Organ podatkowy musiał uwzględnić tę okoliczność.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

NSA dostrzegł pewną niespójność przepisów. Są regulacje dotyczące podatków, które się wzajemnie wyłączają, a nie ma wspólnego trybu postępowania w sytuacji, jaka miała miejsce w spornej sprawie.

W tym przypadku jednak organy podatkowe dołożyły  należytej staranności.

Wyrok jest prawomocny.

Czytaj również:

Sprzedajesz grunt, uważaj nie tylko na PIT

Kiedy VAT, a kiedy PCC od gruntu

Kiedy w grę wchodzi zwolnienie

Zobacz serwisy:

PCC

»

Sprzedaż

»

Kiedy PCC, kiedy VAT

VAT od sprzedaży nieruchomości

»

VAT od sprzedaży gruntu

Podatki i księgi

»

PCC

»

Sprzedaż