Kredyt 2 procent z rządowego programu "Pierwsze Mieszkanie”  można wykorzystać na rynku pierwotnym bądź wtórnym, oferowany jest z dopłatą, która stanowi różnicę między stałą stopą ustalona w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Z dopłaty do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat, a maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł (w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł).

Kredyt 2 procent- co po 5 latach

Tak jak przy innych kredytach o stałym oprocentowaniu również w bezpiecznym kredycie 2% w umowach z kredytobiorcami określono oprocentowanie na pierwsze pięć lat jego trwania. "Nie oznacza to jednak, że po tym okresie oprocentowanie dla klientów banków wzrośnie - jeśli po 5 latach oprocentowanie będzie wyższe, to dopłata państwa też będzie wyższa i utrzyma ten sam poziom oprocentowania płaconego przez klienta" - wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Resort zwraca ponadto uwagę, że prognoza dotycząca wysokości stóp procentowych (a tym samym i oprocentowania kredytów) zakłada ich spadek na przestrzeni następnych lat, więc wzrost kosztów jest mało prawdopodobny. "Jeśli jednak tak by się stało, ryzyko z tym związane poniesie Skarb Państwa" - podkreślono w komunikacie.

MRiT poinformował, że po czterech tygodniach działania programu „Pierwsze Mieszkanie”, którego bezpieczny kredyt 2% jest częścią, wpłynęło już ponad 18 tys. wniosków o udzielenie kredytu.

Czytaj więcej

Ile naprawdę kosztuje „Bezpieczny kredyt 2 proc.”?