TSUE: rozmiar inwestycji nie decyduje o potrzebie decyzji środowiskowej

Obowiązek poddania inwestycji na obszarach miejskich ocenie oddziaływania na środowisko nie może zależeć wyłącznie
od rozmiarów tego przedsięwzięcia - wskazał w czwartkowym wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE.

Publikacja: 25.05.2023 12:01

TSUE: rozmiar inwestycji nie decyduje o potrzebie decyzji środowiskowej

Foto: Keith Bedford/Bloomberg

Austriackie przedsiębiorstwo WertInvest Hotelbetriebs wystąpiło do władz Wiednia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę przedsięwzięcia „Heumarkt Neu" - kompleksu budynków, w których miały się mieścić hotel, centrum kongresowe, mieszkania, biura, sklepy, obiekty kulturalne oraz sportowo-rekreacyjne. W planie była m.in. budowa podziemnego lodowiska (zastępującego istniejące), podziemnej sali sportowej z basenem i podziemnego parkingu. Przedsięwzięcie zajmuje powierzchnię około 1,55 ha i powierzchnie użytkową brutto 89000 mkw.

Czytaj więcej

Łatwiej będzie dostać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych

Inwestycja została zaplanowana na terenie zwanym „Centrum historycznym Wiednia" i uznanym za światowe dziedzictwo UNESCO, a prace budowlane miały polegać na wyburzeniu istniejącego w tym miejscu hotelu InterContinental i budowie kilku nowych budynków.

Miasto nie wydało żadnej decyzji w sprawie wniosku WertInvest Hotelbetrieb. Spółka wniosła więc do sądu administracyjnego w Wiedniu skargę na bezczynność wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę przez sąd. Jej zdaniem, progi i kryteria przewidziane w prawie austriackim powodują, że przedsięwzięcie nie podlega ocenie oddziaływania na środowisko.

Sąd administracyjny w Wiedniu uważa, że zanim wyda jakiekolwiek rozstrzygnięcie, powinien wypowiedzieć się w sprawie istnienia lub nieistnienia obowiązku dokonania oceny oddziaływania na środowisko w przypadku planowanej inwestycji.  Ale ma wątpliwości, czy austriackie przepisy są zgodne z dyrektywą 2011/92 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. A biorą się one stąd, że prawo austriackie uzależnia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich" (takich jak to zaplanowane w historycznym centrum Wiednia) od osiągnięcia wartości progowych wynoszących co najmniej 15 ha dla zagospodarowania terenu i więcej niż 150 000 m² powierzchni użytkowej brutto.

Wiedeński sąd zwrócił się więc z odpowiednim pytaniem do Trybunału UE.

TSUE przyznał w czwartkowym wyroku, że udzielenie pozwolenia na budowę przed przeprowadzeniem wymaganej oceny oddziaływania na środowisko, w jej trakcie lub przed zakończeniem indywidualnego badania oddziaływania na środowisko, które ma ustalić, czy taka ocena jest konieczna – jest niezgodne z dyrektywą UE. Niezgodne z nią jest także takie uregulowanie krajowe, które uzależnia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pewnych „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich", od osiągnięcia wartości progowych wynoszących co najmniej 15 ha dla zagospodarowania terenu i więcej niż 150 000 m² powierzchni użytkowej brutto.

- Państwo członkowskie nie może ustalać progów na takim poziomie, że w praktyce wszystkie lub prawie wszystkie przedsięwzięcia pewnego typu byłyby z góry zwolnione z obowiązku przeprowadzenia takiej oceny - wskazał Trybunał.

Jeśli jednak progi są przewidziane w krajowym prawie, to należy również uwzględnić elementy takie jak lokalizacja przedsięwzięć, przykładowo określając szereg progów odpowiadających różnym rozmiarom przedsięwzięć i mających zastosowanie w zależności od charakteru oraz lokalizacji przedsięwzięcia.

- Jeżeli przedsięwzięcie znajduje się w centralnym obszarze obiektu uznanego za światowe dziedzictwo UNESCO, kryterium dotyczące lokalizacji przedsięwzięć okazuje się szczególnie istotne - wskazał TSUE. - W środowisku miejskim, w którym przestrzeń jest ograniczona, wartości progowe wynoszące co najmniej 15 ha dla zagospodarowania terenu i więcej niż 150 000 m² powierzchni użytkowej brutto są tak wysokie, że w praktyce większość przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich jest z góry zwolniona z obowiązku przeprowadzenia oceny ich oddziaływania na środowisko - wyjaśnił.

Ocena, czy wszystkie lub prawie wszystkie przedsięwzięcia są z góry zwolnione z tego obowiązku, co zasadniczo byłoby niezgodne z dyrektywą, należy ostatecznie do sądu administracyjnego w Wiedniu. 

Austriackie przedsiębiorstwo WertInvest Hotelbetriebs wystąpiło do władz Wiednia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę przedsięwzięcia „Heumarkt Neu" - kompleksu budynków, w których miały się mieścić hotel, centrum kongresowe, mieszkania, biura, sklepy, obiekty kulturalne oraz sportowo-rekreacyjne. W planie była m.in. budowa podziemnego lodowiska (zastępującego istniejące), podziemnej sali sportowej z basenem i podziemnego parkingu. Przedsięwzięcie zajmuje powierzchnię około 1,55 ha i powierzchnie użytkową brutto 89000 mkw.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin