Jak informuje Prokuratura Krajowa, Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku kolejny już, siódmy akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się lichwą mieszkaniową. Objęto nim 8 oskarżonych, którym zarzucono popełnienie łącznie 147 przestępstw na szkodę 79 pokrzywdzonych. Wśród nich jest notariusz, któremu zarzucono popełnienie łącznie 46 przestępstw.

Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i doprowadzenia pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci nieruchomości o wartości od 20 tys. złotych do 1.2 mln złotych. Oskarżeni oszukali pokrzywdzonych na łączną kwotę ponad 8 mln złotych. Z tego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu. Zarzuty dotyczą także uporczywego nękania pokrzywdzonych oraz zniszczenia mienia.

Notariusz został oskarżony o popełnienie przestępstw polegających na działaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i niedopełnieniu obowiązków związanych z rzetelnym sporządzaniem aktów notarialnych, czym ułatwiał przejęcie nieruchomości. W akcie oskarżenia opisano również, jak oskarżeni prali brudne pieniądze poprzez przekazywanie między sobą wyłudzonych nieruchomości.

Czytaj więcej

Koniec z lichwą - Sejm na finiszu prac nad ustawą

Mechanizm lichwy

Oskarżeni zamieszczali w Internecie ogłoszenia i w ten sposób wyszukiwali osoby znajdujące się w trudnym położeniu, posiadające zadłużone nieruchomości. Oferowali im pożyczki. Warunkiem zawarcia umowy pożyczki było przeniesienie przez pokrzywdzonych prawa własności nieruchomości jako zabezpieczenia pożyczki. Umowy zawierano w formie aktu notarialnego. Umowy zawierały jednak niekorzystne i niezrozumiałe dla pokrzywdzonych postanowienia. Skutkiem była utrata prawa do nieruchomości.

Umowa była tak skonstruowana, że pożyczkobiorcy byli przekonani, iż nieruchomość jest jedynie zastawem dla pożyczki. W rzeczywistości przechodziła ona na własność pożyczkodawcy. Dodatkowo pokrzywdzeni otrzymywali zazwyczaj znacząco mniejsze kwoty od zapisanych w notarialnych umowach, a wartość ich mieszkań w aktach notarialnych zawsze była zaniżana nawet o połowę.

Za oszustwa i pranie brudnych pieniędzy dokonane w zorganizowanej grupie przestępczej siedmiu oskarżonym grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Z kolei notariuszowi oskarżonemu o oszustwa oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi kara do 10 lat.

1000 wątków wielkiego śledztwa

Akt oskarżenia jest wynikiem prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku obszernego śledztwa, dotyczącego tzw. lichwy mieszkaniowej. W toku postępowania śledczy połączyli w jedno ponad 150 postępowań prowadzonych na terenie całego kraju. Analizie poddano około 1400 aktów notarialnych dotyczących ponad 1000 nieruchomości. Przedmiot postępowania obejmuje ponad 1000 wątków. W sprawie przesłuchano ponad 2200 świadków, badane były zapisy ksiąg wieczystych, prowadzono także analizę akt postępowań cywilnych, komorniczych.

Zabezpieczeniem majątkowym objęto środki pieniężne podejrzanych - około 10 milinów złotych. Ustanowiono także hipoteki przymusowe na ponad 70 należących do nich nieruchomościach.

Łącznie skierowano do sądów akty oskarżenia przeciwko 49 osobom. Zarzucono im popełnienie łącznie blisko 600 przestępstw na szkodę ponad 320 pokrzywdzonych. Utracili oni nieruchomości o łącznej wartości ponad 40 miliony złotych.

Wśród oskarżonych jest 7 notariuszy, którym zarzucono popełnienie łącznie 116 przestępstw polegających na działaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i niedopełnieniu obowiązków związanych z rzetelnym sporządzaniem aktów notarialnych, czym ułatwiali przejęcie nieruchomości.

Niezależnie od prowadzonego śledztwa gdańscy prokuratorzy podejmują działania cywilnoprawne na rzecz osób pokrzywdzonych, które wskutek oszukańczego procederu utraciły swoje nieruchomości. Ich wynikiem są orzeczenia o wstrzymaniu egzekucji z nieruchomości, wyroki stwierdzające nieważność zawartych umów, postanowienia o uzgodnieniu treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Ponadto prokuratorzy występują do Sądu z wnioskami o wpis ostrzeżenia do ksiąg wieczystych o toczącym się postępowaniu przygotowawczym, z pozwami o zapłatę na rzecz pokrzywdzonych.