Frankowicze: pora na przełom w sprawach kredytów

Prawnicy są dość zgodni, że czas najwyższy na wytyczenie przez Sąd Najwyższy jednolitej linii orzeczniczej w sprawach problematycznych kredytów.

Publikacja: 23.12.2020 20:23

Frankowicze: pora na przełom w sprawach kredytów

Foto: Adobe Stock

Choć od głośnego wyroku TSUE w sprawie Dziubaków minął ponad rok, a liczba pozwów w sprawach frankowych urosła do ok. 30 tys., wciąż kilka kluczowych kwestii prawnych jest nierozwiązanych, i to przez Sąd Najwyższy.

Niegasnący spór

Tysiące frankowiczów jest zniecierpliwionych, a sądy, zwłaszcza warszawskie, są zablokowane przez ich sprawy, także z powodu przedłużającej się epidemii.

Czytaj także: Ugoda to dobre rozwiązanie

Próby ustawowego rozwiązania nie dały rezultatu, a kolejne pomysły na ugodowe rozwiązywanie sporów, choć mają wiele zalet, to i tę wadę, że wymagają zgody i frankowicza, i banku. Znamienna jest zatem wypowiedź po wyroku TSUE Alexandra Fleischmanna, prezesa RBI, który wyraził daleko idący sceptycyzm wobec kompromisowego rozwiązywania problemów frankowiczów ze względu na ogromny rozziew między możliwościami finansowymi banków (i budżetu) a oczekiwaniami frankowiczów.

I tu pojawiają się oczekiwania, że do przyśpieszenia spraw frankowych mogłoby się przyczynić wytyczenie w miarę jednolitej linii orzeczniczej przez Sąd Naj-wyższy.

– W pierwszej kolejności SN powinien zająć jasne stanowisko co do skutków prawnych abuzywności klauzul przeliczeniowych z rozróżnieniem na kredyty in-deksowane i denominowane. Uchwała SN byłaby punktem wyjścia dla innych bardziej złożonych zagadnień, jak analiza wzorców umownych poszczególnych banków, a także poszczególnych wariantów powiązania kredytu z kursem waluty obcej – wskazuje Anna Wolna-Sroka, adwokat z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy. – Kolejne zagadnienie wymagające uchwały SN dotyczy umów zawieranych przez bank z przedsiębiorcami, w tym umów o charak-terze mieszanym, i wreszcie umów zawartych przez konsumentów, ale na cele inwestycyjne, które nie są związane z działalnością gospodarczą – dodaje adwo-kat.

Potrzebne przyspieszenie

– Rozstrzygnięcia przez SN wymagają kwestie rozliczenia nieważnej umowy zgodnie z teorią salda czy dwóch tzw. kondykcji, potencjalnych roszczeń banków z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz przedawnienia roszczeń banków. SN przyzwyczaił już prawników do kształtowania odrębnych linii orzeczniczych, ale konieczne jest wydanie przez SN uchwał, które ujednoliciłyby orzecznictwo i przyspieszyły wydawanie wyroków w sprawach frankowych. Ze względu na autorytet SN przywoływanie jego orzeczeń w sprawach frankowych jest mocnym argumentem w walce przeciwko bankom – to opinia Kingi Stry-chalskiej, radcy prawnego z kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy.

– W zasadzie wszystkie umowy kredytu z konsumentami oparte są na wzorcach umownych przygotowanych przez banki. Indywidualne uzgodnienia się nie zdarzają. Przepisy dotyczące niedozwolonych postanowień wyznaczają nieliczne okoliczności, które sąd musi wziąć pod uwagę, a większość z nich, w tym wysokość roszczeń konsumenta, wynika zwykle z dokumentów. Dlatego po rozstrzygnięciu przez SN wątpliwych kwestii wiele spraw dotyczących kredytów frankowych mogłoby być rozstrzyganych przez sądy już na pierwszym terminie – ocenia z kolei adwokat Marcin Szymański z kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Nieco inaczej na problem patrzy Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu:

– Raczej oczekujemy od sądów orzekania zgodnego z wyrokami TSUE, a to w naszej ocenie wystarczy całkowicie do ujednolicenia linii orzeczniczej w Polsce i uzyskania pewności klientów, jakie mogą być roz-strzygnięcia.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Mariusz Korpalski, radca prawny

Biuro Studiów i Analiz SN wydaje się nie nadążać za rozwojem orzecznictwa TSUE i sądów powszechnych w sprawach frankowych. Dlatego ciężar rozstrzygnięć przesunięty jest na sądy cywilne oraz wyroki SN, które z założenia raczej rozstrzygają konkretną sprawę, a nie formułują zasady dokonywania ocen prawnych, co jest przewidziane dla uchwał, szczególnie dla uchwał powiększonych składów SN. Nie ma przeszkód, aby odpowiedzi na najważniejsze pytania zostały zawarte w jednej uchwale. Miejmy nadzieję, że do lata przyszłego roku pojawi się uchwała SN, tym bardziej że w pierwszym kwartale 2021 r. spodziewane jest orzeczenie TSUE w odpowiedzi na pytania SO w Gdańsku w sprawie kredytu GE Money (obecnie BPH). To będzie okazja do podsumowania dorobku orzecznictwa krajowego i wpisanie go w dorobek unijny.

Choć od głośnego wyroku TSUE w sprawie Dziubaków minął ponad rok, a liczba pozwów w sprawach frankowych urosła do ok. 30 tys., wciąż kilka kluczowych kwestii prawnych jest nierozwiązanych, i to przez Sąd Najwyższy.

Niegasnący spór

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Prawo karne
Akta znalezione w domu Zbigniewa Ziobry. Prokuratura przekazała nowe informacje
ABC Firmy
Firma zapłaci prawie 240 tys. zł kary. Wszystko przez zgubionego pendrive'a
Zawody prawnicze
Adwokaci apelują do Tuska. Chcą uchylenia rozporządzenia MS
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura z wieloma znakami zapytania. Będzie podwyżka?
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?