[i] [b]Dwa budynki wielolokalowe (przyległe do siebie w kształcie litery L), stanowiące zasoby gminne, zasilane były w ciepło z jednego węzła cieplnego usytuowanym w jednym z tych budynków. Dla obu tych budynków prowadzona była jedna księga wieczysta. W 1996 roku w bloku, którym nie ma węzła cieplnego, dokonano sprzedaży lokalu (dalej "Wspólnota 1"), skutkiem czego z dotychczasowej księgi wieczystej wydzielono działkę na której znajduje się budynek "Wspólnoty 1" i założono nową księgę wieczystą. W międzyczasie dokonano sprzedaży kolejnych lokali - powstały dwie wspólnoty mieszkaniowe.

W ostatnich dniach firma dostarczająca ciepło wypowiedziała umowę o dostawę ciepła Wspólnocie 1, zawartą 7 lat temu, stwierdzając, że "w celu zapewnienia dostawy energii cieplnej prosimy o zawarcie stosownego porozumienia na rozliczanie zużycia ciepła z właścicielem instalacji wewnętrznej" (tutaj wskazuje się tą drugą Wspólnotę).

Kto jest właścicielem instalacji cieplnej doprowadzającej ciepło od węzła cieplnego (znajdującego się w budynku drugiej Wspólnoty) do budynku "Wspólnoty 1"? [/b][/i]

(nazwisko do wiadomości redakcji)

Zgodnie z ogólną zasadą prawa własności (art. 144 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70928]kodeksu cywilnego[/link]) do właściciela gruntu należy to, co znajduje się na gruncie oraz w przestrzeni nad i pod jego powierzchnią. Jeśli wspólnoty nie uregulowały tej kwestii między sobą w inny sposób, to właścicielem instalacji odbiorczej jest ta wspólnota, na której terenie znajduje się instalacja.