Ustawa o KAS: luka w prawie dla celników

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej i przepisy wykonawcze pozwalają na wydanie świadectw służby, w których jednak brak potwierdzenia okresów pracy.

Publikacja: 27.12.2019 06:45

Ustawa o KAS: luka w prawie dla celników

Foto: Fotorzepa, Sławomir Mielnik

Duże reformy niosą ze sobą z reguły liczne problemy prawne, z którymi zmierzyć się musi później orzecznictwo. Tak stało się przy okazji reformy skarbówki, z tzw. ucywilnionymi funkcjonariuszami KAS. Najpierw rozbieżności w ich sporach z byłym pracodawcą pojawiły się w sądach administracyjnych. Czym musiał się zająć w siedmioosobowym składzie Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 1 lipca 2019 r. (sygn. nr I OPS 1/19).

Teraz pojawiło się zagadnienie inne, tj. czy ucywilnionemu funkcjonariuszowi KAS należy wydać świadectwo służby w związku z przyjęciem propozycji pracy na podstawie art. 165 ust. 7 i art. 167 przepisów wprowadzających ustawę o KAS. Problem bowiem w tym, że kodeks pracy oraz przypisy wykonawcze do niego dotyczące wydawania świadectw pracy regulują wyłącznie wydawanie takich, które nie przewidują potwierdzenia w nich okresów służby. Natomiast ustawa o KAS i rozporządzenie wykonawcze przewidują wydawanie świadectw służby, w których nie przewiduje się potwierdzenia okresów pracy.

Czytaj także: Celnicy muszą walczyć w sądach o emeryturę

W konsekwencji osoba wykonująca obowiązki służbowe jako funkcjonariusz KAS, np. od 2001 r. jako funkcjonariusz celny, a od czerwca 2017 r. jako pracownik KAS, chciałaby się dziś zwolnić z pracy, to zgodnie z prawem w świadectwie pracy można potwierdzić jej pracę wyłącznie od czerwca 2017 r. Z życiorysu takiej osoby „znika" zatem cały okres służby.

Te braki w regulacji wywoływały różną praktykę w działaniach izb administracji skarbowej. Część „twórczo" rozszerzała treść świadectw pracy, uzupełniając je o okresy służby. Niektóre wystawiały zaświadczenia w rozumieniu KPA. Pojawiło się także rozbieżne orzecznictwo sądów powszechnych. Część sądów uznawała, że istnieje luka, którą usunąć należy poprzez analogię i wydać świadectwo służby. Część, że nie ma podstaw do wystawienia takiego świadectwa.

Na szczęście także te rozbieżności dały impuls do zwrócenia się przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej z zapytaniem do Sądu Najwyższego.

Wydaje się, że zasadnym jest przyjęcie luki w prawie. Wszystkie pragmatyki służbowe, np. ustawa o Służbie Granicznej czy o Policji przewidują konieczność wystawienia świadectwa służby po jej zakończeniu. A skoro stosunek służbowy funkcjonariusza KAS się zakończył, to fakt ten powinien zostać urzędowo potwierdzony w świadectwie służby.

—oprac. olat

Autor jest adwokatem z poznańskiej Kancelarii Adwokackiej Andrzej Ossowski

Duże reformy niosą ze sobą z reguły liczne problemy prawne, z którymi zmierzyć się musi później orzecznictwo. Tak stało się przy okazji reformy skarbówki, z tzw. ucywilnionymi funkcjonariuszami KAS. Najpierw rozbieżności w ich sporach z byłym pracodawcą pojawiły się w sądach administracyjnych. Czym musiał się zająć w siedmioosobowym składzie Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 1 lipca 2019 r. (sygn. nr I OPS 1/19).

Teraz pojawiło się zagadnienie inne, tj. czy ucywilnionemu funkcjonariuszowi KAS należy wydać świadectwo służby w związku z przyjęciem propozycji pracy na podstawie art. 165 ust. 7 i art. 167 przepisów wprowadzających ustawę o KAS. Problem bowiem w tym, że kodeks pracy oraz przypisy wykonawcze do niego dotyczące wydawania świadectw pracy regulują wyłącznie wydawanie takich, które nie przewidują potwierdzenia w nich okresów służby. Natomiast ustawa o KAS i rozporządzenie wykonawcze przewidują wydawanie świadectw służby, w których nie przewiduje się potwierdzenia okresów pracy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości