Rządowe Centrum Legislacji ma pełne ręce roboty. Tym razem chodzi o zmianę rozporządzenia, które zmienia przepisy z 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wykroczeń, za jakie funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Projektowane rozporządzenie zakłada dodanie w § 2 wykroczeń, za które funkcjonariusze SG będą mogli nakładać grzywny.

Czytaj więcej

Straż graniczna i wojsko na polsko-białoruskiej granicy w pobliżu miejscowości Usnarz Górny.
Co oznacza wprowadzenie stanu wyjątkowego

Wykroczenia te wynikają z naruszenia ograniczeń wprowadzonych na czas stanu wyjątkowego na części obszaru województwa podlaskiego oraz na części obszaru województwa lubelskiego. Wprowadzenie tych regulacji ma umożliwić funkcjonariuszom SG, podczas wykonywania ich zadań na obszarze objętym stanem wyjątkowym, nakładanie grzywien w drodze mandatów karnych za wykroczenia związane z naruszaniem obowiązujących tam nakazów lub zakazów.

Od czwartku 2 września w przygranicznym pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Obejmuje on 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta, wydanego na wniosek rządu.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe