Skowroński napisał w oświadczeniu, że Konferencja Mediów Polskich przestała być instytucją, która reprezentuje wydawców i nadawców. "Nie skupia – jak to było w założeniu – największych wydawców i nadawców odpowiedzialnych za kształt rynku medialnego. W związku z powyższym dalszy udział SDP w pracach Konferencji Mediów Polskich uznajemy za bezcelowy" - czytamy w oświadczeniu. Informuje też, że zauważa "konieczność współpracy różnych środowisk w celu wyłonienia ciała oceniającego etyczne nadużycia w mediach".

Głównym zadaniem KMP jest podejmowanie działań, które służą podnoszeniu etycznego poziomu mediów. KMP opracowała w 1995 roku Kartę Etyczną Mediów, na mocy której powołana została Rada Etyki Mediów.

W 2011 roku z Konferencji Mediów Polskich wystąpiło Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, po tym, jak bez wiedzy KSD podjęto decyzję o ustaleniu nowego składu Rady Etyki Mediów. KSD uznało to za eliminację głosu środowisk katolickich.

SDP to najstarsza organizacja dziennikarska w Polsce, istnieje od 1951 r. i do 1982 r. było jedyną organizacją środowiska dziennikarskiego w Polsce. W 1981 r. po ogłoszeniu stanu wojennego SDP zostało rozwiązane i w 1982 r. zdelegalizowane, a cały majątek - m.in. Dom Dziennikarza w Warszawie - skonfiskowany i przekazany utworzonemu w miejsce SDP Stowarzyszeniu Dziennikarzy PRL (obecnie Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej). Możliwość legalnego działania SDP odzyskało w 1989 r. Jednak prawo do odzyskania utraconego majątku Społeczna Komisja Rewindykacyjna przyznała Stowarzyszeniu dopiero w 2001 r. Od 1996 r. przy SDP działa Centrum Monitoringu Wolności Prasy.