Rozliczenia frankowe na wokandzie TSUE i SN

W czwartek TSUE ma orzec w kwestii przedawnień roszczeń frankowych, a środowa sprawa przed Sądem Najwyższym o to, jak liczyć kwotę wzbogacenia banku spadła z wokandy na dłużej - z powodu wniosku banku o test niezależności orzekających w tej sprawie.

Publikacja: 06.12.2023 11:03

Rozliczenia frankowe na wokandzie TSUE i SN

Foto: Adobe Stock

TSUE ma odpowiedzieć na pytania sędziego Michała Maja z SR w Warszawie (orzekającego teraz w Sadzie Frankowym), czy sankcja bezskuteczności umowy na skutek abuzywnych postanowień ma skutek od chwili jej zawarcia, czy później, od złożenia przez konsumenta oświadczenia, że nie wyraża zgody na utrzymanie w mocy tego postanowienia, przy świadomości skutków upadku całej umowy. Po drugie czy bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot świadczeń nienależnie spełnionych na podstawie umowy rozpoczyna się dopiero od daty, w której konsument złożył wskazane oświadczenie, nawet jeśli uprzednio wezwał bank do zapłaty, a bank z kolei mógł wcześniej spodziewać się, że umowa zawiera nieuczciwe warunki. W konsekwencji: jak liczyć ewentualne wzbogacenia banku, czy uwzględniać tylko nominalną wysokość rat czy też oprocentowanie rat według stopy właściwej dla kredytów indeksowanych do waluty obcej czy złotowych?

Czytaj więcej

Krzysztof Koźmiński: Grillowanie Sądu Najwyższego za wyroki ws. frankowiczów

Pytania do TSUE w sprawie frankowej

Przed zadaniem tych pytań SN wyraził pogląd, aby konsument składając pozew o stwierdzenie nieważności umowy składał osobną deklarację braku zgody na związanie umową.

- Ten pogląd SN służy wyraźnie łagodzeniu skutków nieważności nieuczciwych umów dla banków, głównie w zakresie odsetek naliczanych dla konsumentów oraz (trzyletniego) przedawnienia roszczeń banku. Wydaje się, że TSUE kierując się zasadą, że sankcje za naruszenie prawa unijnego powinny być takie same jak za naruszenie prawa krajowego, winien udzielić odpowiedzi korzystnych dla konsumentów - wskazuje dr Mariusz Korpalski, radca prawny, występujący w sprawach frankowiczów.

Frankowa sprawa spadła z wokandy SN

W środę nie odbyło się zaś ważne dla frankowiczów posiedzenie siedmiu nowych sędziów Izby Cywilnej SN, która miała rozpoznać pytanie prawne trójki sędziów jak liczyć ewentualne wzbogacenia banku, czy uwzględniać tylko nominalną wysokość rat czy też oprocentowanie rat według stopy właściwej dla kredytów indeksowanych do waluty obcej czy kredytów złotowych? Powodem był wniosek pełnomocnika banku o przeprowadzenie test niezależności owych siedmiu sędziów z tej sprawy.

- Treść tego pytania interpretowana bywała szeroko, a więc spodziewać się można było, że SN wypowie się kompleksowo o rozliczeniach stron umowy kredytu nieważnej z przyczyny zamieszczenia w niej przez bank nieuczciwych - ocenia adwokata Marcin Szymański, pełnomocnik frankowiczów.

Jak podała Karolina Truszczyńska z zespołu prasowego SN sprawa cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów i publiczności.

Czytaj więcej

Sprawiedliwość w sprawach frankowych

TSUE ma odpowiedzieć na pytania sędziego Michała Maja z SR w Warszawie (orzekającego teraz w Sadzie Frankowym), czy sankcja bezskuteczności umowy na skutek abuzywnych postanowień ma skutek od chwili jej zawarcia, czy później, od złożenia przez konsumenta oświadczenia, że nie wyraża zgody na utrzymanie w mocy tego postanowienia, przy świadomości skutków upadku całej umowy. Po drugie czy bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot świadczeń nienależnie spełnionych na podstawie umowy rozpoczyna się dopiero od daty, w której konsument złożył wskazane oświadczenie, nawet jeśli uprzednio wezwał bank do zapłaty, a bank z kolei mógł wcześniej spodziewać się, że umowa zawiera nieuczciwe warunki. W konsekwencji: jak liczyć ewentualne wzbogacenia banku, czy uwzględniać tylko nominalną wysokość rat czy też oprocentowanie rat według stopy właściwej dla kredytów indeksowanych do waluty obcej czy złotowych?

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a