SN dopuścił większy zwrot kosztów procesu dla frankowiczów - małżonków

Małżonkowie lub inni współkredytobiorcy, mogą żądać większej refundacji kosztów na wygrany z bankiem proces niż jeden np. frankowicz.

Publikacja: 16.11.2023 14:22

SN dopuścił większy zwrot kosztów procesu dla frankowiczów - małżonków

Foto: Bloomberg

Nie znaczy to, że automatycznie zawsze dostaną więcej. Tak czy inaczej to korzystne dla frankowiczów rozstrzygnięcie czwartkowej uchwały Sądu Najwyższego.

SN odpowiadał na pytania szczecińskiego Sądu Apelacyjnego, który powziął wątpliwości, jak refundować wygrywającym wspólnie koszty procesy w szczególności za pomoc prawnika: Czy w przypadku wygrania sprawy przez współuczestników materialnych (a tak jest w sprawach frankowiczów, gdyż ich roszczenia oparte są na tej samej podstawie prawnej i faktycznej - umowie kredytu) reprezentowanych przez tego samego adwokata lub radcę, zwrot kosztów za prowadzenie ich sprawy (zastępstwo procesowe) powinien być przyznany w wysokości wynagrodzenia jednego pełnomocnika, czy jej wielokrotności. W zależności od liczby współuczestników, których reprezentował?

Po drugie jak sąd ma zasądzać te koszty małżonkom czy każdemu odrębnie, czy łącznie i w jakich częściach ?

A w typowej sprawie frankowej chodzi o kwoty od 10 do 30 tys, zł, na co składają się opłaty sądowe oraz właśnie honorarium adwokackie (ustalane w umowie z klientem), choć ten wydatek sąd refunduje do wysokości określonej w tzw. taksie adwokackiej, w tej sprawie było to 8100 zł. i tyle sąd pierwszej I instancji frankowiczom zasądził. Ale ci i nie dali za wygraną wskazując że ta rekompensata winna przypaść w im w podwójnej w każdym razie wyższej wysokości.

Czytaj więcej

Sądny czwartek dla banków i dla frankowiczów

Na marginesie dodajmy, że owa stawka z taksy adwokackiej tylko czasem pokrywa wynagrodzenie prawnika, które klienci i prawnik określają w umowie, ale z pewności ten wydatek zmniejsza.

Sąd Najwyższe w składzie sędziowie: Marcin Krajewski, Marcin Łochowski i Mariusz Łodko podjął uchwałę, że w razie współuczestnictwa materialnego do niezbędnych kosztów procesu do poniesionych przez współuczestników reprezentowanych przez jednego adwokatek lub radcą zalicza się jego wynagrodzenie ustalone niezależnie od liczby reprezentowanych przez niego uczestników (czyli jak od jednego klienta), sąd może jednak podwyższyć to wynagrodzenie jeśli przemawia za tym nakład pracy pełnomocnika, podjęte przez niego czynności oraz charakter sprawy (art. 109 par 2 Kpc.).

A koszty procesu należne współuczestnikom, w tym pozostającym w związku małżeńskim w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej - podlegają zasądzeniu na ich rzecz w częściach równych, ale współuczestnicy mogą jednak złożyć zgodny wniosek o zasądzenia tych kosztów innych częściach albo na rzecz jednego z nich.

A to komentarz adwokata Marcina Szymańskiego, adwokata z kancelaria Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy.: - Reprezentowanie więcej niż jednego ze współuczestników to często więcej pracy, ale zwykle nie tyle razy więcej niż jest współuczestników. Orzekając o zwrocie kosztów sąd powinien to uwzględnić. To zatem trafna uchwała, gdyż pozwala sądowi na elastyczne podejście do tych kwestii, do tej pory sądy najczęściej zasądzały wynagrodzenie w tej samej minimalnej wysokości bez względu na liczbę osób reprezentowanych przez jednego pełnomocnika - ocenia adwokat.

Sygn. akt III CZP 54/23

Nie znaczy to, że automatycznie zawsze dostaną więcej. Tak czy inaczej to korzystne dla frankowiczów rozstrzygnięcie czwartkowej uchwały Sądu Najwyższego.

SN odpowiadał na pytania szczecińskiego Sądu Apelacyjnego, który powziął wątpliwości, jak refundować wygrywającym wspólnie koszty procesy w szczególności za pomoc prawnika: Czy w przypadku wygrania sprawy przez współuczestników materialnych (a tak jest w sprawach frankowiczów, gdyż ich roszczenia oparte są na tej samej podstawie prawnej i faktycznej - umowie kredytu) reprezentowanych przez tego samego adwokata lub radcę, zwrot kosztów za prowadzenie ich sprawy (zastępstwo procesowe) powinien być przyznany w wysokości wynagrodzenia jednego pełnomocnika, czy jej wielokrotności. W zależności od liczby współuczestników, których reprezentował?

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?