Trzech członków SN nie uznaje wyroków TSUE ws. frankowiczów

Trzyosobowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego podtrzymuje niekorzystne dla wielu frankowiczów stanowisko o stosowaniu kursu średniego NBP w kredytach frankowych.

Publikacja: 08.11.2023 02:00

Trzech członków SN nie uznaje wyroków TSUE ws. frankowiczów

Foto: Adobe Stock

W opublikowanym we wtorek komunikacie SN Dariusz Pawłyszcze, Romuald Dalewski i Jarosław Sobutka (w SN z nowego nadania) odnoszą się do trzech wyroków Sądu Najwyższego z 19 września 2023 r. (uzasadnienia do nich opublikowano we wtorek), w których uznali, że nieważność (art. 3531 k.c.) lub niezwiązanie kredytobiorcy (art. 3851 k.c.) przelicznikiem walutowym, ustanowionym w umowie kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, nie powoduje nieważności umowy kredytowej w całości ani eliminacji samej zasady indeksacji do waluty.

Poza tym, przy braku przelicznika w umowie, niezależnie od tego, czy nie było go od początku, czy okazał się nieważny, na podstawie art. 56 k.c. SN w tym składzie uznał, że stosuje się przelicznik wynikający ze zwyczajów i zasad współżycia społecznego. Możliwa jest także analogia z innych przepisów, w szczególności art. 358 § 2 k.c. Oznacza to, że dopuszczalne jest w takiej sytuacji zastosowanie kursu średniego NBP.

Czytaj więcej

Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej

Odnosząc się z kolei do orzeczeń wyłączających stosowanie art. 56 k.c. na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 października 2019 r., C-260/18, trzech sędziów SN uznało, że tylko ustawa lub wyrok Trybunału Konstytucyjnego mogą uchylić lub ograniczyć stosowanie art. 56 k.c.

Jedną z tych spraw opisaliśmy wcześniej szerzej, dysponując tylko ustnym uzasadnieniem („Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego?”, „Rzeczpospolita” z 28 września 2023 r.).

– TSUE w niebudzący wątpliwości sposób wielokrotnie stwierdził, że wprowadzanie w interesie banków do umowy kredytu w miejsce niedozwolonych postanowień kursów rynkowych czy średnich NBP są sprzeczne z prawem UE, a z tych wyroków wynika, że SN takie sprzeczne z prawem UE praktyki chce zastosować. Niektórzy sędziowie SN najwidoczniej nie czują się związani wyrokami TSUE. A wyroki w sprawach opisanych w komunikacie SN mogą spowodować odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną orzeczeniem sprzecznym z prawem Unii – wskazuje Radosław Górski, radca prawny reprezentujący frankowiczów.

Czytaj więcej

Siemiątkowski, Boberek: Wytrych do unieważniania umów kredytowych

– Nie brak też przy okazji tej sprawy uszczypliwości, że powodem takiego orzecznictwa mogą być poważne zastrzeżenia TSUE do zgodności z prawem wyroków SN w składach złożonych z tzw. neosędziów. Dodajmy jednak, że różnice w orzecznictwie frankowym nie przebiegają raczej wedle okresów powołania sędziów.

Inaczej na te sprawy patrzy Henryk Walczewski, sędzia tzw. sądu frankowego:

– Sędziowie SN słusznie zwracają uwagę, że wyroki TSUE o ochronie konsumentow nie są prawem unijnym i nie mają pierwszeństwa przed prawem krajowym (art. 267 i 288 TFUE), bo dyrektywa 93/13 przewiduje wyłączność prawa krajowego. Zasadne jest więc zrewidowanie linii orzeczniczej bezkrytycznie polegającej na opiniach z wyroków prejudycjalnych TSUE, ponieważ sądem prawa w RP jest Sąd Najwyższy – uważa sędzia Walczewski.

Sygnatury akt: II CSKP 1110/22, II CSKP 1495/22, II CSKP 1627/22

W opublikowanym we wtorek komunikacie SN Dariusz Pawłyszcze, Romuald Dalewski i Jarosław Sobutka (w SN z nowego nadania) odnoszą się do trzech wyroków Sądu Najwyższego z 19 września 2023 r. (uzasadnienia do nich opublikowano we wtorek), w których uznali, że nieważność (art. 3531 k.c.) lub niezwiązanie kredytobiorcy (art. 3851 k.c.) przelicznikiem walutowym, ustanowionym w umowie kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, nie powoduje nieważności umowy kredytowej w całości ani eliminacji samej zasady indeksacji do waluty.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?