Nadchodzą duże zmiany dla lombardów i ich klientów

Prezydent podpisał ustawę o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Uchwalone przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia, tj. 7 stycznia 2024 r.

Publikacja: 31.07.2023 13:55

Nadchodzą duże zmiany dla lombardów i ich klientów

Foto: Fotorezpa, Andrzej Wiktor

Lombardy będą mogły prowadzić tylko spółki kapitałowe po wpisie do e-rejestru lombardów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ich działalność będzie podlegać kontroli Inspekcji Handlowej.

Jak pisze na swojej stronie rzecznik finansowy, przyjęta ustawa w sposób szczegółowy określa obligatoryjne elementy umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej. Podstawowe informacje dotyczące m.in. przysługujących konsumentowi praw, oznaczenia stron umowy, określające kwotę pożyczki, całkowitą kwotę do spłaty, opisujące przedmiot zabezpieczenia lombardowego, zasady i termin spłaty oraz nałożone na konsumenta koszty muszą znaleźć się na formularzu informacyjnym przekazywanym klientowi na trwałym nośniku.

- Uchwalone przepisy zabezpieczają konsumenta przed koniecznością ponoszenia nieekwiwalentnych kosztów konsumenckiej pożyczki lombardowej – zaznacza rzecznik finansowy dr Bohdan Pretkiel.

Zgodnie z nową ustawą odsetki od kwoty udzielonej konsumentowi pożyczki nie mogą przekraczać wysokości odsetek maksymalnych określonych w przepisach prawa cywilnego. Ustawa chroni także konsumenta przed ponoszeniem nieproporcjonalnie wysokich dodatkowych kosztów innych niż odsetki, wskazując, że maksymalne pozaodsetkowe koszty konsumenckiej pożyczki lombardowej nie mogą przekroczyć 20 proc. kwoty udzielonej pożyczki w pierwszym roku, powiększonej o 10 pkt procentowych w każdym następnym (przy czym w żadnym wypadku koszty te nie mogą być wyższe niż 45 proc. kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej).

W umowach zawieranych na odległość przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni. W takim przypadku konsument będzie zobowiązany jedynie do zwrotu kosztów określonych w ustawie.

Jak zauważa rzecznik finansowy, istotne znaczenie dla zagwarantowania praw konsumenta mają również przepisy dotyczące zasad sprzedaży przedmiotu oddanego pod zastaw pożyczki lombardowej. - W pierwszej kolejności należy wskazać, że w przypadku, gdy konsument nie spłaci w całości pożyczki w terminie, to może odkupić przedmiot zabezpieczenia lombardowego w terminie 30 dni od dnia pierwotnego terminu spłaty. Wówczas konsument musi uiścić pozostającą na dzień odkupu część całkowitej kwoty do spłaty, powiększoną o nie więcej niż 20% kwoty pozostającej na dzień odkupu części całkowitej kwoty do spłaty- czytamy na stronie RF.

Zgodnie z nowym przepisami, przedmiot zabezpieczenia lombardowego wystawiany jest na sprzedaż na aukcji w formie elektronicznej po upływie 30 dni od dnia upływu terminu całkowitej kwoty do zapłaty, ale nie później niż 60 od dnia upływu tego terminu. W przypadku sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego konsumentowi zostanie wypłacona kwota odpowiadająca różnicy pomiędzy pozostającą na dzień sprzedaży niezapłaconą częścią całkowitej kwoty do spłaty a kwotą uzyskaną ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego. Kwota ta może zostać pomniejszona o nie więcej niż 20% nadwyżki.

Na przykład, gdy klient wziął pożyczkę na 6 000 zł, spłacił z tego 3 000 zł, a w następnie nie spłacił dalszej części zobowiązania i doszło do aukcji, na której sprzedano przedmiot zabezpieczenia lombardowego za 4000 zł, powstaje nadwyżka w wysokości 1000 zł. (6000 zł – 3000 zł = 3000 zł zobowiązania | 4000 zł kwota uzyskana ze sprzedaży – 3000 zł zobowiązania = 1000 zł nadwyżki). Tą nadwyżkę sprzedający może pomniejszyć o 20% czyli w przykładzie 1000 * 20% = 200 zł. A zatem musi zwrócić pożyczkobiorcy 800 zł.

Klienci lombardów będą mogli zwrócić się o pomoc rzecznika finansowego w przypadku, gdy ich roszczenia podnoszone w reklamacji nie zostaną uwzględnione lub w przypadku, gdy konieczne będzie wsparcie w postępowaniu na drodze sądowej. Co jednak istotne, że RF będzie miał możliwość podjęcia przewidzianych prawem działań tylko w odniesieniu do umów konsumenckiej pożyczki lombardowej zawartych od dnia wejścia w życie ustawy.

Czytaj więcej

Lombardy pod większym nadzorem

Lombardy będą mogły prowadzić tylko spółki kapitałowe po wpisie do e-rejestru lombardów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ich działalność będzie podlegać kontroli Inspekcji Handlowej.

Jak pisze na swojej stronie rzecznik finansowy, przyjęta ustawa w sposób szczegółowy określa obligatoryjne elementy umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej. Podstawowe informacje dotyczące m.in. przysługujących konsumentowi praw, oznaczenia stron umowy, określające kwotę pożyczki, całkowitą kwotę do spłaty, opisujące przedmiot zabezpieczenia lombardowego, zasady i termin spłaty oraz nałożone na konsumenta koszty muszą znaleźć się na formularzu informacyjnym przekazywanym klientowi na trwałym nośniku.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo drogowe
Tragiczny wypadek na A1 wzbudza kontrowersje. Chodzi o policję i kierowcę BMW
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Dobra osobiste
Sąd zakazał Ziobrze wypowiadać się o Agnieszce Holland
Prawo dla Ciebie
Marian Banaś pisze do Andrzeja Dudy. O sprawie poinformował też ONZ
Dobra osobiste
Robert Bąkiewicz kłamcą wyborczym. Jest prawomocny wyrok
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Prawo dla Ciebie
Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy