Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/612 z 6 kwietnia 2022 r.  przedłużyło o kolejne 10 lat korzystanie z roamingu regulowanego bez dodatkowych opłat, z zastrzeżeniem uczciwego korzystania z usług roamingu oraz możliwości zastosowania odstępstwa w celu zachowania zrównoważonego charakteru opłat krajowych.

- Podczas podróży po UE możemy dzwonić, wysyłać i otrzymywać wiadomości tekstowe oraz używać internetu bez dodatkowych kosztów. Jest to konkretna, namacalna korzyść z europejskiego jednolitego rynku. Przedłużenie obowiązywania dotychczasowych przepisów pozwoli utrzymać konkurencyjność cen między operatorami i umożliwi konsumentom korzystanie z bezpłatnych usług roamingu przez kolejnych dziesięć lat  - mówiła wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager.

Konsumenci będą mieli teraz prawo do takiej samej jakości mobilnego Internetu za granicą, jak w kraju. Jeśli w swoim kraju korzystają z sieci 4G lub 5G, to roaming też musi umożliwiać taki standard, pod warunkiem, że będzie on dostępny w danym kraju. Informacje na temat dostępności sieci powinny się znajdować w umowach o świadczenie usług telefonii komórkowej oraz na stronach internetowych operatorów. Dotychczas operatorzy często spowalniali transfer danych podczas roamingu  przenosząc użytkowników do sieci o gorszych możliwościach.

Dzięki nowemu rozporządzeniu podróżni w Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinie mogą dzwonić, wysyłać sms-y i korzystać z Internetu bez dodatkowych opłat. Poprawia się także dostęp do komunikacji alarmowej w całej UE - przez najbliższy rok operatorzy muszą automatycznie informować abonentów za pośrednictwem SMS, że możliwy jest kontakt ze służbami ratunkowymi za pośrednictwem jednolitego europejskiego numeru alarmowego 112 lub o innych alternatywnych sposobach kontaktu ze służbami ratunkowymi, takich jak komunikacja tekstowa w czasie rzeczywistym lub aplikacje alarmowe.

Czytaj więcej

Bezpłatny roaming w UE będzie przedłużony o 10 lat

Rozporządzenie chroni też  konsumentów przed wysokimi rachunkami za usługi, które mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. W przypadku podróży za granicę połączenia z infoliniami, obsługą klienta (np. ubezpieczyciela) czy udział w sms-owych konkursach mogą być droższe niż w kraju. Teraz operatorzy będą zobowiązani do odpowiedniego informowania swoich klientów o dodatkowych opłatach za granicą, aby umożliwić im podjęcie świadomej decyzji. Operatorzy powinni przekazywać konsumentom te informacje za pomocą automatycznych wiadomości SMS wysyłanych przy przekraczaniu granicy innego kraju UE, a także w umowach o świadczenie usług.

Podróżni mają być także ostrzegani w przypadku, gdy ich telefon może połączyć się z inną siecią niż naziemna, np. podczas podróży samolotem lub statkiem lub z siecią naziemną operatora spoza UE.  Jeśli koszt takiego połączenia osiągnie pułap 50 euro lub inny określony w umowie limit, ma być ono automatycznie przerywane.  Operatorzy będą mogli też oferować usługę rezygnacji z roamingu w samolotach i na statkach.

W nowym rozporządzeniu w sprawie roamingu określono także nowe, niższe pułapy hurtowe, czyli opłaty ponoszone przez operatorów za korzystanie z zagranicznych sieci w celu świadczenia usług swoim abonentom poza granicami kraju. Dzięki temu operatorzy będą mogli zaoferować lepsze warunki swoim klientom.

Rozporządzenie nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów abonentów na jednolitym rynku. Nadal wysokie pozostaną opłaty za połączenia głosowe lub sms-y na zagraniczne numery telefonów, np. gdy dzwoniący jest z Polski, a odbiorca z Niemiec, Włoch czy Francji.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM