Nowe przepisy obowiązują na podstawie Rozporządzenia 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r., zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Pomimo, że rozporządzenie ma charakter obligatoryjny w Polsce pojawiły się liczne głosy sprzeciwu ze strony operatorów komórkowych. Głosy niezadowolenia dotyczą przede wszystkim wysokości stawek hurtowych, czyli tego ile polski operator zapłaci zagranicznemu za wykorzystywanie jego sieci przez klienta z Polski. „Jak zapewnia UE, stawki mają sukcesywnie ulegać obniżeniu, dlatego też polscy konsumenci podobnie jak użytkownicy telefonii komórkowej z innych krajów UE, powinni mięć równy dostęp do „Roam Like At Home." – mówi Piotr Stańczak, Dyrektora Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Ryzykiem są jednak nadużycia ze strony operatorów jak i konsumentów. Sieci telefoniczne obawiają się sytuacji, w której zagraniczni klienci będą zawierać z nimi umowy i wykorzystywać je w swoim kraju. Z drugiej strony polscy konsumenci spodziewają się podniesienia cen usług. KE w grudniu 2016 dała jednak operatorom możliwość zastosowania sprawiedliwego mechanizmu kontroli, który zabezpieczy sieć przed niewłaściwym i niestandardowym korzystaniem z usług, wykraczającym poza okazjonalne podróże. Ponadto wskazała system tymczasowych odstępstw dla operatorów, z którego można skorzystać za zgodą krajowego organu regulacyjnego (w Polsce UKE), w sytuacji gdy zniesienie roamingu mogłoby doprowadzić do podniesienia cen usług krajowych.