Covid wstrzymał wypłatę tantiem? Sąd Najwyższy orzeknie

Sąd Najwyższy bada, czy wstrzymane ustawą antycovidową pobieranie wynagrodzeń przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oznacza tylko ich odroczenie, czy zwolnienie z nich.

Publikacja: 10.04.2024 07:13

Siedziba Sądu Najwyższego w Warszawie

Siedziba Sądu Najwyższego w Warszawie

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Uchwała SN na być ogłoszona 25 kwietnia br. i z pewnością czeka na nią wiele firm.

O rozstrzygnięcie tej kwestii zwrócił się do SN Sąd Apelacyjny w Warszawie – Wydział Własności Intelektualnej w osobie sędziego Macieja Dobrzyńskiego. Rozpatrywał on apelację Związku Producentów Audio-Video, który domagał się od spółki prowadzącej hotel w okolicach Warszawy za okres epidemii Covid-19 opłat licencyjnych, którymi zawiaduje ta organizacja zarządzania prawami autorskimi.

Czytaj więcej

Artyści nadal tracą przez pandemię, zwłaszcza polscy

SA pyta SN, czy wstrzymanie pobierania wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, o którym jest mowa w art. 151 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid, oznacza zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku płatności tych wynagrodzeń, czy stanowi tylko odroczenie terminu ich spełnienia na czas trwania epidemii?

Sąd Okręgowy w większości oddalił żądanie związku, uznając, że te przepisy antycovidowe zwalniały z obowiązku płatności za korzystanie z utworów, a nie tylko je odraczały.

Tantiemy w trakcie pandemii covid. Zawieszone czy wstrzymane?

Tego stanowiska broniła przed SN pełnomocniczka pozwanej spółki, mec. Sylwia Wiewiórka-Zyga, przypominając, że w trakcie prac parlamentarnych proponowano poprawkę Senatu zastępującą zwrot o wstrzymaniu opłat na ich „zawieszenie” z opcją ewentualnego jego zmniejszenia po ustaniu epidemii. Sejm nie wprowadził tej zmiany, więc przyjąć trzeba, że wynagrodzenie za okres covidu OZZ się nie należy. Biorąc zaś pod uwagę nadzwyczajną zmianę stosunków w czasie covidu, nie wydaje się, aby racjonalny prawodawca zamierzał powiedzieć np. hotelarzom, że powinni uiścić te opłaty, tyle że później.

Z kolei w ocenie Sądu Apelacyjnego cel badanej regulacji nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że wstrzymywanie pobierania wynagrodzenia oznaczało jedynie zawieszenie ich poboru, a nie definitywne zwolnienie z tego zobowiązania.

Pytanie prawne, a zwłaszcza uchwała, będzie miało znaczenie dla innych firm w podobnej sytuacji.

Sygnatura akt: III CZP 52/23

Uchwała SN na być ogłoszona 25 kwietnia br. i z pewnością czeka na nią wiele firm.

O rozstrzygnięcie tej kwestii zwrócił się do SN Sąd Apelacyjny w Warszawie – Wydział Własności Intelektualnej w osobie sędziego Macieja Dobrzyńskiego. Rozpatrywał on apelację Związku Producentów Audio-Video, który domagał się od spółki prowadzącej hotel w okolicach Warszawy za okres epidemii Covid-19 opłat licencyjnych, którymi zawiaduje ta organizacja zarządzania prawami autorskimi.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?