Do roku 1990  Wadim Bakatin był ministrem spraw wewnętrznych ZSRR oraz zwolennikiem pierestrojki Michaiła Gorbaczowa. W czasach, gdy pełnił tę funkcję, MSW zniosło system płatnych informatorów policyjnych. Bakatin odmówił również wysłania wojsk MSW do tłumienia protestów niepodległościowych w republikach radzieckich, w tym – w radzieckiej wówczas – Litwie.

Czytaj więcej

Rosyjska cerkiew będzie wspominała ofiary Stalina

Wadim Bakatin kierował KGB przez kilka miesięcy, na samym końcu istnienia Związku Radzieckiego. Powołano go na to stanowisko, gdy okazało się, że poprzedni szef KGB Władimir Kriuczkow, odegrał kluczową rolę w nieudanym puczu wymierzonym w Michaiła Gorbaczowa. Jego głównym zadaniem była wówczas reforma struktur organu. W październiku 1991 roku, gdy KGB przestało istnieć, Bakatin stanął na czele Międzyrepublikańskiej Służby Bezpieczeństwa – jednej z powstałych w miejsce KGB struktur. Po tym, jak w grudniu 1991 roku służbę tę zlikwidowano, Bakatin przeszedł na emeryturę. W późniejszych latach doradzał rosyjskim firmom. 

Czytaj więcej

Kremlowska pralnia mózgów

O śmierci Bakatina poinformowały w poniedziałek rosyjskie media państwowe.