Pożegnanie zasłużonej kombatantki rozpocznie Msza święta żałobna o godz. 10 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. Potem nastąpi przewiezienie urny na Stare Powązki, gdzie w samo południe rozpocznie się ceremonia pogrzebowa, a urna z prochami zmarłej zostanie złożona w grobie rodzinnym rodziny Mireckich. W grobie zostanie umieszczona również urna z ziemią z pola bitwy pod Zadwórzem. To właśnie tam walczył jej najstarszy brat.

Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Aby umożliwić udział w ostatnim pożegnaniu mjr Marii Mireckiej-Loryś uroczystości pogrzebowe w Katedrze Polowej Wojska Polskiego będą transmitowane on-line na żywo na kanałach IPN na YouTube i Facebook.

Maria Mirecka-Loryś ps. Marta (ur. 7 lutego 1916 r. w Ulanowie, zm. 29 maja 2022 r. w Warszawie) – od października 1939 roku działała w strukturze konspiracyjnej podporządkowanej Stronnictwu Narodowemu. Wiosną 1940 roku została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, następnie komendantką NOWK Okręgu Rzeszowskiego. Pełniła również rolę kurierki Komendy Głównej Narodowej Organizacji Wojskowej, a po scaleniu NOW z Armią Krajową kierowała Wojskową Służbą Kobiet Rzeszowskiego Podokręgu AK. Od wiosny 1945 roku awansowana na Komendantkę Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. W grudniu 1945 roku przedostała się na Zachód, najpierw do Włoch, Wielkiej Brytanii a następnie do USA, gdzie włączyła się w działalność niepodległościową w organizacjach polonijnych. W latach 1964-1995 pełniła funkcję redaktor naczelnej „Głosu Polek”. W 2004 roku powróciła na stałe do Polski.