Urodzony w 1929 roku Galperyn jako 13-latek wstąpił do Szarych Szeregów, w 1943 roku wstąpił do Armii Krajowej.

Walczył w Powstaniu Warszawskim w batalionie Chrobry, uczestniczył w walkach na Woli, Starym Mieście i w Śródmieściu.

Jest jednym z najmłodszych żołnierzy wyróżnionych Krzyżem Walecznych, który otrzymał w 1944 roku.

Po wojnie skończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Był pierwszym wiceprezesem Związku Powstańców Warszawskich, a ostatnio jego prezesem.

Został odznaczony  Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Pro Patria (2012), Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec..