ZUS: od marca emerytury i renty w górę

Od piątku, 1 marca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzował świadczenia emerytalno-rentowe. Wzrosną one o 12,12 proc. Waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnego wniosku.

Publikacja: 01.03.2024 09:00

Decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia otrzyma każdy emeryt i rencista, który na dzień 29 lut

Decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia otrzyma każdy emeryt i rencista, który na dzień 29 lutego tego roku miał prawo do wypłaty świadczenia

Foto: AdobeStock

Materiał partnera: ZUS

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS są co roku waloryzowane. Polega to na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej na koniec lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji. Wysokość wskaźnika waloryzacji uzależniona jest od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok i powiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

O ile wzrosną świadczenia

W tym roku emerytury i renty zostaną podniesione procentowo, a ostateczna wysokość wskaźnika – 112,12 procent – została opublikowana 12 lutego w Monitorze Polskim komunikatem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2024 r. wyniesie 1335,72 zł. Do kwoty 1780,96 zł podniesiona zostanie też renta socjalna.

Wzrośnie również kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU) do 2419,33 zł. W górę pójdzie też wysokość świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutego br. I tak od 1 marca świadczenie honorowe wynosić będzie 6246,13 zł.

Oprócz świadczeń długoterminowych waloryzacja obejmie także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych.

Co obejmuje waloryzacja

W ZUS waloryzacji podlegają nie tylko świadczenia długoterminowe, takie jak m.in. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, na przykład dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2024 roku. I tak dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie z 553,30 zł do 620,36 zł, dodatek pielęgnacyjny z 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek za tajne nauczanie 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji z 441,59 zł do 495,11 zł, ryczałt energetyczny z 255,17 zł do 299,82 zł.

Co bardzo istotne, w sprawie waloryzacji nie trzeba składać wniosków, odbywa się ona automatycznie. Każdy emeryt i rencista, który miał prawo do wypłaty świadczenia na dzień 29 lutego, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia.

Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu. Wraz z decyzjami o waloryzacji ZUS wyśle również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastki. Wcześniej informację o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie w Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Materiał partnera: ZUS

Materiał partnera: ZUS

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS są co roku waloryzowane. Polega to na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej na koniec lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji. Wysokość wskaźnika waloryzacji uzależniona jest od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok i powiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Pozostało 84% artykułu
Gospodarka
20 lat Polski w UE. Dostęp do unijnego rynku ważniejszy niż dotacje
Gospodarka
Bez potencjału na wojnę Iranu z Izraelem
Gospodarka
Grecja wyleczyła się z trwającego dekadę kryzysu. Są dowody
Gospodarka
EBI chce szybciej przekazać pomoc Ukrainie. 560 mln euro na odbudowę
Gospodarka
Norweski fundusz: ponad miliard euro/dolarów zysku dziennie