W pierwszym półroczu wartość umów leasingowych zawartych przez polskie przedsiębiorstwa przekroczyła 5 mld euro, co zapewniło Polsce siódme miejsce na liczącym 32 kraje europejskim rynku, wartym ponad 127 mld euro. Polski rynek okazał się większy od hiszpańskiego, austriackiego i szwajcarskiego. Ma także rekordową dynamikę, sięgającą 32 proc., gdy rynek europejski powiększył się o ponad 9 proc.

Podobnie jak w Polsce, także w Europie największym segmentem jest leasing aut i to właśnie on nadaje dynamikę całej branży. Cały rynek wzrósł o 13,4 proc, a zatem miał ponadtrzykrotnie mniejszą dynamikę od polskiego (46,7 proc.).

Dzięki wysokim zwyżkom, w ostatnim półroczu Polska w rankingu Leaseurope, organizacji reprezentującej 92 proc. europejskiego rynku, przesunęła się z dziewiątej na siódmą pozycję. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu Arkadiusz Etryk podkreślił, że wyższa lokata potwierdza dobrą kondycję polskiego sektora leasingu. Leaseurope prognozuje, że zwyżki powinny utrzymać się do końca roku.

Także przedstawiciele działających w Polsce przedsiębiorstw leasingowych oczekują, że popyt na ich usługi utrzyma się na wysokim poziomie.