Stan niewypłacalności dłużnej spółki prawa handlowego występuje:

- w razie utraty zdolności do wykonywania wymagalnych wierzytelności pieniężnych choćby jednego z wierzycieli, które zasługują i wymagają ochrony prawnej,