W czerwcu 2022 r. gmina wystąpiła o interpretację dotyczącą prawa do odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z targowiskami. Wskazała, że organizacja targowisk i hal targowych należy do jej zadań. I realizuje je poprzez utworzony w tym celu samorządowy zakład budżetowy. Chciała potwierdzenia, że ma prawo do pełnego odliczenia VAT zarówno od wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących związanych z targowiskami.