Do 30 czerwca jednostki samorządu terytorialnego będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 10.6 „Rozwój energetyki rozporoszonej opartej o odnawialne źródła energii”. W tym naborze przewiduje się realizację projektów polegających na rozwoju infrastruktury służącej do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł w tzw. projektach parasolowych i grantowych.

W praktyce, zgodnie ze szczegółowym opisem programu na lata 2021–2027, oznacza to wsparcie na takie działania jak budowa, rozbudowa, zakup, montaż infrastruktury służącej do wytwarzania, dystrybucji i magazynowania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci, w tym urządzeń/instalacji wykorzystujących źródła odnawialne oparte na energii: