O 15 proc. spadła w I półroczu 2022 r. liczba transakcji kupna zawartych przez fundusze private equity w Europie Środkowej – wynika z najnowszego raportu Bain & Company. Funduszom coraz trudniej jest finalizować umowy zakupu aktywów. To skutek m.in. mniejszej otwartości przedsiębiorców na sprzedaż. Wolą poczekać na wyższe wyceny.

Pogorszenie nastrojów na globalnych rynkach negatywnie odbiło się także na wyjściach z inwestycji. W I półroczu 2022 r. globalna wartość sprzedanych przez fundusze PE firm była o 37 proc. niższa niż rok wcześniej.

– W naszym regionie dodatkowym czynnikiem, który będzie hamował transakcje sprzedaży, jest wojna w Ukrainie. Od jej rozpoczęcia apetyt zagranicznych inwestorów na przejęcia firm z regionu zdecydowanie zmalał – podkreśla Paweł Szreder, partner w Bain & Company Poland/CEE.

O niższej aktywności w sektorze private equity świadczy też spadek w zakresie pozyskiwania nowych środków od inwestorów. W I półroczu 2022 r. fundusze zebrały 645 mld dolarów wobec 789 mld dolarów rok wcześniej. Łącznie dysponują kwotą około 3,6 bln dolarów.