Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uwzględnił skargę miasta, które spierało się z fiskusem o podatkowe skutki związane z systemem rowerów miejskich.

We wniosku o interpretację miasto chciało się upewnić co do dwóch kwestii dotyczących VAT. Konkretnie, że może odliczyć 100 proc. VAT z faktur za uruchomienie, zarządzanie i eksploatację systemu. I potwierdzenia, że obowiązek podatkowy od najmu roweru powstaje dopiero z chwilą przekroczenia bezpłatnego limitu i naliczenia za to opłaty.

Fiskus w obu kwestiach był na nie. Odmawiając pełnego odliczenia, tłumaczył, że infrastruktura będzie wykorzystywana i do działalności opodatkowanej VAT, i do niepodlegającej opodatkowaniu. A wtedy odliczać całego VAT nie można. Jeśli chodzi o obowiązek podatkowy, to w ocenie fiskusa powstaje on już z chwilą wpłaty tzw. opłaty inicjalnej.

Miasto zaskarżyło, ale WSA potwierdził jego stanowisko tylko w części dotyczącej pełnego odliczenia VAT. Sąd zgodził się, że cała jego aktywność dotycząca systemu to działalność gospodarcza. W drugiej kwestii racji miastu nie przyznał. Jego zdaniem usługa wynajmu roweru miejskiego jest jednolita i odpłatna już od wniesienia opłaty inicjalnej. Jej uiszczenie umożliwia bowiem skorzystanie z usługi jego najmu bez względu na czas i pobór środków. Odpłatna usługa rozpoczyna się od chwili wniesienia opłaty inicjalnej. Dlatego obowiązek podatkowy nie powstaje z chwilą przekroczenia przez korzystającego bezpłatnego limitu i naliczenia opłaty. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Po 752/21

Czytaj więcej

VAT od opłat za wypożyczanie rowerów miejskich - przełomowy wyrok NSA