Zmiany w reżimie dłużnych papierów wartościowych

8 lipca 2022 r. wejdą w życie nowe regulacje dotyczące funkcjonowania listów zastawnych, a od 7 maja br. obowiązują przepisy w zakresie obligacji, w tym emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz podmiot zarządzający aktywami w postaci przeniesionych do niego praw majątkowych i zobowiązań z jednego albo kilku podmiotów w restrukturyzacji lub instytucji pomostowej.

Publikacja: 02.06.2022 17:23

Zmiany w reżimie dłużnych papierów wartościowych

Foto: Adobe Stock

Zmienione przepisy, wprowadzone ustawą z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa Zmieniająca”), w większości implementują do polskiego porządku prawnego przepisy unijne, stanowiące pakiet regulacyjny dotyczący obligacji zabezpieczonych, rozpoznanych w prawie polskim jako listy zastawne. W zakresie przepisów dotyczących listów zastawnych, które wejdą w życie 8 lipca 2022 r. Ustawa Zmieniająca wprowadza zmiany do m.in.:

- ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych („Ustawa o Listach Zastawnych”),

Pozostało 95% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"