Michał Śmiechowski

Nowe wymogi dla firm korzystających z zewnętrznego finansowania

Wszystkie podmioty otrzymujące zewnętrzne finansowanie powinny przygotować się na pytania dotyczące ESG od instytucji finansowych. Już teraz instytucje te muszą spełniać szerokie obowiązki raportowe, a niebawem będzie ich jeszcze więcej.

Zmiany w reżimie dłużnych papierów wartościowych

8 lipca 2022 r. wejdą w życie nowe regulacje dotyczące funkcjonowania listów zastawnych, a od 7 maja br. obowiązują przepisy w zakresie obligacji, w tym emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz podmiot zarządzający aktywami w postaci przeniesionych do niego praw majątkowych i zobowiązań z jednego albo kilku podmiotów w restrukturyzacji lub instytucji pomostowej.