Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 12 maja. Mogą je składać wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, co oznacza, że rodzice małych dzieci nie mogą bezpośrednio starać się o pomoc finansową), w szczególności te, które oferują usługi na szeroko rozumianym rynku pracy, wspierają osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo. Zgłaszane projekty mają bowiem koncentrować się na udzielaniu pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lata trzech.