Począwszy od 2020 r. istnieje możliwość odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej w spółce z o.o. oraz spółce akcyjnej przy pomocy „środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”, a zgromadzeń wspólników i walnego zgromadzenia – z wykorzystaniem „środków komunikacji elektronicznej”.

Pomijając terminologiczne aspekty obu ww. pojęć bez wątpienia dopuszczona została możliwość zdalnych posiedzeń organów spółek przy użyciu dedykowanych programów lub ogólnie dostępnych typu Microsoft Teams, Zoom czy Webex. Warto więc zadać sobie pytanie jakie obowiązki ma podmiot świadczący usługę wykorzystującą środki elektronicznej komunikacji.