Marta Pasztaleniec

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniach publicznych

Postanowienia umowy o zamówienie publiczne powinny być formułowane w sposób odzwierciedlający bieżącą i prognozowaną sytuację rynkową, a tym samym umożliwiający zmianę wysokości wynagrodzenia stosownie do rzeczywistych zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Programy komputerowe w służbie zdrowia – wymogi prawne

Ustawodawca zadbał o bezpieczny i kontrolowany proces zdalnego leczenia pacjentów i diagnozowania ich stanu zdrowia, nakładając na podmioty zdrowotne określone obowiązki.

Nowy świat wirtualnej rzeczywistości

Rozwój metawersum otwiera nowe możliwości i sprzyja rozwojowi innowacyjności. Z pozytywnymi zmianami wiążą się jednak wyzwania prawne, które będą wymagały wypracowania nowych rozwiązań.

Zdalne posiedzenie organów spółek to usługa świadczona elektronicznie

Wiele zmian wprowadzonych w czasie pandemii Covid-19 na mocy tzw. tarczy antykryzysowej, w tym praca zdalna czy możliwość odbywania spotkań z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, jest stałym elementem naszej rzeczywistości, także po złagodzeniu skutków pandemii. Dotyczy to także organizacji posiedzeń organów spółek.

Licencja na oprogramowanie ma swoje granice - wyrok TSUE

Licencjodawca może wybrać rodzaj odpowiedzialności, który najlepiej zabezpieczy jego interesy.

Zamówienia publiczne: zasada proporcjonalności przy formułowaniu warunków udziału w postępowaniu

Jedna z podstawowych zasad prawa zamówień publicznych - zasada proporcjonalności - nadal budzi nieustanne zainteresowanie Krajowej Izby Odwoławczej, co wskazuje, że jest ona wyzwaniem zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.