Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w środę pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zawiera on nowe formularze oświadczeń oraz wniosków składanych przez przedsiębiorców przy okazji legalizowania pracy cudzoziemców w Polsce.

Rozporządzenie dostosowuje te formularze do zmienionych od 29 stycznia przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wtedy weszły w życie nowe regulacje przewidujące np. możliwość zatrudniania pracowników ze wschodu (obywateli Ukrainy, Białorusi, rosyjskich, a także pracowników z Gruzji, Mołdawii i Armenii) na okres do 24 miesięcy, zamiast dotychczasowych sześciu miesięcy z możliwością dowolnego przedłużania takiego zatrudnienia cudzoziemskiego pracownika w Polsce na kolejne okresy. 

Czytaj więcej

Obywatela Ukrainy bez PESEL też można zatrudnić

W nowych przepisach Ministerstwo Rodziny zachęca pracodawców do składania wniosków w sprawie cudzoziemców elektronicznie, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Choć składanie wniosków drogą papierową jest nadal możliwe, dokumenty złożone elektronicznie szybciej dotrą do urzędnika wydającego decyzję niż te w tradycyjnej formie. Można się też spodziewać, że wniosek złożony elektronicznie zostanie szybciej rozpatrzony.

Umożliwiono także cudzoziemcowi ciągłe wykonywanie pracy zgodnie z kolejnymi oświadczeniami tego samego lub różnych pracodawców. Dotychczas oświadczenie umożliwiało cudzoziemcowi wykonywanie pracy nie dłużej niż sześć miesięcy w ciągu 12 miesięcy, a okresy wykonywania pracy na rzecz różnych pracodawców były sumowane. 

Jednocześnie w projekcie ministerstwo przewiduje uciążliwe obowiązki dla przedsiębiorców. Chodzi o podpis pod składanymi oświadczeniami o niekaralności. Z projektu wynika, że za każdym razem musi ono zostać podpisane przez „podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi”. Mimo że pozostałe dokumenty może podpisać i złożyć pełnomocnik, to pod tym jednym załącznikiem będzie musiał się podpisać członek zarządu spółki lub jej właściciel. Dla podmiotów zatrudniających więcej cudzoziemców może to być uciążliwy wymóg.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Przemysław Ciszek, radca prawny, partner w C&C Chakowski & Ciszek

Można powiedzieć, że nowe rozporządzenie, które przygotowuje Ministerstwo Rodziny, tylko sankcjonuje obecną sytuację, dostosowuje przepisy do rzeczywistości, jak w portalu praca gov.pl, przez który już obecnie składa się wnioski w sprawie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Można się było jednak spodziewać, że przy okazji z wzorów dokumentów zostaną usunięte znane od dawna błędy i nieścisłości. Najlepszym tego przykładem jest wzór oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. W pkt 6.2 nadal wymaga on podania danych dotyczących ważnej wizy lub karty pobytu cudzoziemca w Polsce. Obecnie jednak cudzoziemcy mają znacznie więcej możliwości legalnego pobytu w Polsce i przedsiębiorcy nie wiedzą, co mają wpisywać w tej rubryce, a wypełniając wniosek elektronicznie, nie można jej zostawić pustej. Co ciekawe, Ministerstwo Rodziny obiecywało już zmianę tego formularza, po tym jak zgłoszenia napłynęły z powiatowych urzędów pracy. Miało to nastąpić przy najbliższej nowelizacji tych przepisów. Niestety tak się nie stało.